SFW – 4.ročník – 2019/2020
Frýbert David

SFW – 4.ročník – 2019/2020

 • opakování 3. ročník - webové technologie, SEO, analýza webu
 • Databázové systémy
 • Office - prezentační dovednosti - softskills
 • Cloudové platformy - MS Azure

PGV - 4.ročník - RIT - 2019/2020
Frýbert David

PGV - 4.ročník - RIT - 2019/2020

 • opakování 3. ročník DTP (2D grafika, základy 3D)
 • práce se složitější scénou, generátory, deformátory
 • vizualizace - technická, produktová, architektura
 • rendering, zákres do fotografie
 • animace - klíčování, animační křivky
 • základy VR - tvorba obsahu, interaktivita v gameEnginu

PGA – 4.D – 2019/2020
KOŽELUH Jakub

PGA – 4.D – 2019/2020

Ve čtvrtém ročníku si žáci zopakují a rozšíří znalosti z minulých let (HTML, CSS, JS, C/C++). Dále se naučí základy jazyka PHP a jeho propojení s databázovým systémem MySQL.

POS - 4. ročník - RIT - 2019/2020
Frýbert David

POS - 4. ročník - RIT - 2019/2020

 • opakování 3. ročník
 • služby počítačové sítě (fileserver, DNS, DHCP, poštovní server)
 • aktivní prvky sítě - linková, síťová vrstva
 • bezpečnost počítačových sítí  (linková, síťová, transportní a aplikační vrstva)
 • vzdálený přstup k lokální počítačové síti
 • MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ