PXE_2F Prezentace a výstupy z odborných praxí

AutoCAD 2D kreslení.

Úvod do nastavení programu. Tvorba definic. Testování znalosti.

Kurz je použitelný i pro CDM 2.ročník  RTL.