Obor umožňuje proniknout do základů hardwaru, softwaru, počítačových sítí a programování. Tematické plány obsahují využití textových a tabulkových procesorů, práce se sítí a internetem, prezentační programy, tvorbu webových stránek, databáze, programování, grafické systémy. Vedle technických oborů si žáci osvojují i základy počítačového konstruování a animace. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění jako programátoři, správci počítačových sítí, tvůrci webových stránek. Mnoho z nich pokračuje ve studiu na vysokých školách.
NEJ –2E - Fg – 2023/2024
Fägersten Wilma

NEJ –2E - Fg – 2023/2024

Základem výuky němčiny je učebnice. To je způsobeno tím, abychom neopomněli nějaké komponenty jazyka jako je:

fonetika = výslovnost

intonace = melodie věty

lexikologie = slovní zásoba na dané téma

morfologie = aktuální gramatika

syntax = větná stavba

Všechny tyto komponenty musíme rozvíjet současně s cílem dosáhnout nejlepší komunikativní úrovně studenta na individuální bázi. Je tedy nutné využít co nejlépe individuálního potenciálu studenta k dobré komunikaci, porozumění, psaní a čtení. Rozvoj poslechu, mluvení psaní a čtení jsou tedy hnacím motorem při studiu cizích jazyků.


NEJ - 4E - Fg - 23/24
Fägersten Wilma

NEJ - 4E - Fg - 23/24

Aktivní účast ve výuce, příprava na danou hodinu variabilního charakteru, zaměřená na veškeré části jazyka, odevzdání úkolu včas, aktivní účast na písemkách s vyjímkou nemoci, tedy omluvené absence.


Základem výuky němčiny je učebnice. To je způsobeno tím, abychom neopomněli nějaké komponenty jazyka jako je:

fonetika = výslovnost

intonace = melodie věty

lexikologie = slovní zásoba na dané téma

morfologie = aktuální gramatika

syntax = větná stavba

Všechny tyto komponenty musíme rozvíjet současně s cílem dosáhnout nejlepší komunikativní úrovně studenta na individuální bázi. Je tedy nutné využít co nejlépe individuálního potenciálu studenta k dobré komunikaci, porozumění, psaní a čtení. Rozvoj poslechu, mluvení psaní a čtení jsou tedy hnacím motorem při studiu cizích jazyků.


NEJ- 3E - Fg -2023/24
Fägersten Wilma

NEJ- 3E - Fg -2023/24

Aktivní účast ve výuce, příprava na danou hodinu variabilního charakteru, zaměřené na veškeré části jazyka, odevzdání úkolů včas, aktivní účast na  písemkách  s vyjímkou nemoci, tedy omluvené hodiny.


Základem výuky němčiny je učebnice. To je způsobeno tím, abychom neopomněli nějaké komponenty jazyka jako je:

fonetika = výslovnost

intonace = melodie věty

lexikologie = slovní zásoba na dané téma

morfologie = aktuální gramatika

syntax = větná stavba

Všechny tyto komponenty musíme rozvíjet současně s cílem dosáhnout nejlepší komunikativní úrovně studenta na individuální bázi. Je tedy nutné využít co nejlépe individuálního potenciálu studenta k dobré komunikaci, porozumění, psaní a čtení. Rozvoj poslechu, mluvení psaní a čtení jsou tedy hnacím motorem při studiu cizích jazyků.


NEJ - 4D - Fg - 23/24
Fägersten Wilma

NEJ - 4D - Fg - 23/24

Aktivni účast na výuce, příprava na danou hodinu variabilního charakteru, zaměřené na veškeré části jazyka, odevzdání úkolu včas, aktivní účast na písemných pracech s vyjímkou nemoci, tedy omluvená absence.


Základem výuky němčiny je učebnice. To je způsobeno tím, abychom neopomněli nějaké komponenty jazyka jako je:

fonetika = výslovnost

intonace = melodie věty

lexikologie = slovní zásoba na dané téma

morfologie = aktuální gramatika

syntax = větná stavba

Všechny tyto komponenty musíme rozvíjet současně s cílem dosáhnout nejlepší komunikativní úrovně studenta na individuální bázi. Je tedy nutné využít co nejlépe individuálního potenciálu studenta k dobré komunikaci, porozumění, psaní a čtení. Rozvoj poslechu, mluvení psaní a čtení jsou tedy hnacím motorem při studiu cizích jazyků.


NEJ – 1E - Fg – 2023/2024
Fägersten Wilma

NEJ – 1E - Fg – 2023/2024

Aktivni účast na výuce, příprava na danou hodinu variabilního charakteru, zaměřené na veškeré části jazyka, odevzdání úkolu včas, aktivní účast na písemných pracech s vyjímkou nemoci, tedy omluvená absence.


Základem výuky němčiny je učebnice. To je způsobeno tím, abychom neopomněli nějaké komponenty jazyka jako je:

fonetika = výslovnost

intonace = melodie věty

lexikologie = slovní zásoba na dané téma

morfologie = aktuální gramatika

syntax = větná stavba

Všechny tyto komponenty musíme rozvíjet současně s cílem dosáhnout nejlepší komunikativní úrovně studenta na individuální bázi. Je tedy nutné využít co nejlépe individuálního potenciálu studenta k dobré komunikaci, porozumění, psaní a čtení. Rozvoj poslechu, mluvení psaní a čtení jsou tedy hnacím motorem při studiu cizích jazyků.NEJ - 3D - Fg - 23/24
Fägersten Wilma

NEJ - 3D - Fg - 23/24

Aktivní účast ve výuce, příprava na danou hodinu variabilního charajteru, zaměřené na veškeré části jazyka, odevzdání úkolu včas, aktivní účast na písemkách, s vyjímkou nemoci, tedy omluvené absence.


Základem výuky němčiny je učebnice. To je způsobeno tím, abychom neopomněli nějaké komponenty jazyka jako je:

fonetika = výslovnost

intonace = melodie věty

lexikologie = slovní zásoba na dané téma

morfologie = aktuální gramatika

syntax = větná stavba

Všechny tyto komponenty musíme rozvíjet současně s cílem dosáhnout nejlepší komunikativní úrovně studenta na individuální bázi. Je tedy nutné využít co nejlépe individuálního potenciálu studenta k dobré komunikaci, porozumění, psaní a čtení. Rozvoj poslechu, mluvení psaní a čtení jsou tedy hnacím motorem při studiu cizích jazyků.