Připravuje budoucí absolventy hlavně k dalšímu vysokoškolskému studiu, ale přitom poskytuje střední odborné vzdělání technického zaměření. Nabízí možnost výběru volitelných předmětů se zaměřením na strojírenství nebo informační technologie. Preferuje předměty matematicko-přírodovědné a základy odborného technického vzdělání.
ANJ - 1F - AJ2 - 23/24
ŘEHÁK Josef

ANJ - 1F - AJ2 - 23/24

Tento distanční kurz je vytvářen v souladu s tematickým plánem výuky anglického jazyka pro letošní nastupující první ročník.

Jeho základem je učebnice SOLUTIONS. PRE - INTERMEDIATE (3 RD EDITION) a následně pokrývá tematické lekce 1 až 5.

     Co se týče hodnocení je povinná celoroční docházka s maximální možnou a omluvenou absencí 

ve výši 30 %, pravidelná aktivita, včasné odevzdávání zadaných prací  ve stanovených termínech a samozřejmě i zájem o předmět.

     ŽÁCI BYLI SEZNÁMENI S PRAVIDLY PRÁCE A HODNOCENÍ V TOMTO PŘEDMĚTOVÉM MOODLE KURZU.

ŘEHÁK


NEJ-3F-Fg-RTL-2023/24
Fägersten Wilma

NEJ-3F-Fg-RTL-2023/24

Aktivní účast ve výuce, příprava na danou na hodinu variabilního charakteru, zaměřené na veškeré části jazyka, odevzdání úkolu včas, aktivní účast na písemných pracech s vyjímkou nemoci, tedy omluvené absence.


Základem výuky němčiny je učebnice. To je způsobeno tím, abychom neopomněli nějaké komponenty jazyka jako je:

fonetika = výslovnost

intonace = melodie věty

lexikologie = slovní zásoba na dané téma

morfologie = aktuální gramatika

syntax = větná stavba

Všechny tyto komponenty musíme rozvíjet současně s cílem dosáhnout nejlepší komunikativní úrovně studenta na individuální bázi. Je tedy nutné využít co nejlépe individuálního potenciálu studenta k dobré komunikaci, porozumění, psaní a čtení. Rozvoj poslechu, mluvení psaní a čtení jsou tedy hnacím motorem při studiu cizích jazyků.