• kurzy pomáhající v administraci třídním učitelům
  • organizace soutěží či jiných mimoškolních školních aktivit