• kurzy pomáhající v administraci třídním učitelům
  • organizace soutěží či jiných školních aktivit

Informační systém pro třídu 4.A
Školní rok: 2018/2019

Učebna: 256
Třídní učitel: Ing. Martin NERMUT
Zástupce tř. učitele: Mgr. Barbora HAVRDOVÁ

Informační kurz určený Tvůrcům a učitelům v rámci systému LMS Moodle - průmyslovka Třebešín