• kurzy pomáhající v administraci třídním učitelům
  • organizace soutěží či jiných školních aktivit

Informační systém pro třídu 3.A
Školní rok: 2017/2018

Učebna: 256
Třídní učitel: Ing. Martin NERMUT
Zástupce tř. učitele: Mgr. David FRÝBERT

Informační kurz určený Tvůrcům a učitelům v rámci systému LMS Moodle - průmyslovka Třebešín