Zaměření na 3D systém DS SolidWorks

Logo_course_CDM
  • Podpora práce během školní výuky, při domácí přípravě i při zájmové tvůrčí práci žáků nad rámec standardní výuky
  • Vysvětlení problematiky v základním rozsahu tvorby 3D modelů, 2D výkresové dokumentace a grafických vizualizací
  • Modelování pomocí objemů a ploch
  • Základy simulace provozu a pohybových studií CAD modelů
  • Pracovní aktivity – zadávání a odevzdávání úloh, realizace testů v rozhraní kurzu
  • Využití externích zdrojů dat propojením s tématy kurzu