EMA_CRS_img1 Prezentace žáků, fotodokumentace a další výstupy z mimoškolních akcí realizovaných v rámci výuky SPŠ (exkurze, zájezdy, kulturní a poznávací akce ...)