vlastnosti a šíření světla, vyjádření barvy, barevné prostory a modely, skenování, multimedia, parktická údržba PC