Informační systém pro třídu 3.A
Školní rok: 2017/2018

Učebna: 256
Třídní učitel: Ing. Martin NERMUT
Zástupce tř. učitele: Mgr. David FRÝBERT