Ve třetím ročníku se žáci postupně seznámí s  programovacím jazykem C++.