Topic outline

 • General

  Computer Aided Manufacturing

   

  ___________________________________________________________________________________________________

   

   

 • Topic 1

  ÚVOD DO CAM, ZÁKLADNÍ PRINCIP ČÍSLICOVÉHO ŘÍZENÍ

 • Topic 2

  Zkratky CAM a CNC

 • Topic 3

  Souřadné systémy CNC strojů

 • Topic 4

  Nulové body na CNC strojích

 • Topic 5

  Základní způsoby sestavení NC kódu

 • Topic 6

  Základní způsoby sestavení NC kódu

 • Topic 7

  Sestavení programu a informační tok dat

 • Topic 8

  Geometrické (rozměrové) informace

 • Topic 9

  Korekce nástroje

 • Topic 10

  NC kód - přípravné a pomocné funkce

 • Topic 11

  Kruhová interpolace CW (G02) a CCW (G03) ve 2 axis

 • Topic 12

  Příklad na programování lineární interpolací G01 2axis – soustružení

 • Topic 13

  NC kód - simulace v S2000 Multi

  N000 G29 Program 2axis_lineární interpolace

  N004 G29 Polotovar D60 X 75 mm

  N008 G29 Nástroje T1 hrubovací; T2 hladící

  N012 G29 Nulový bod na pravé hraně obrobku v ose otácení (osa vretena)

  • Topic 14

   Test č. 5 - úvod do programování CNC obráběcích strojů

   • Test - úvod do programování CNC Quiz
    Restricted Not available unless: You belong to 4.F