Osnova témat

 • Úvod

  ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO TŘÍDU 3.A

  Course_logo1

  Průběžné novinky a zprávy důležité pro studenty třídy 3.A .


  Učebna třídy: U_256

  Třídní učitel (TU):  Ing. Martin NERMUT

  e-mail: nermut@trebesin.cz

  Zástupce třídního učitele: Mgr. David FRÝBERT - při nepřítomnosti TU ve škole apod. 
  e-mail: frybert@trebesin.cz

  Zástupci třídy v žákovském parlamentu (předseda a místopředseda třídy):  Jan FROUZ a Michael ŠIŠKA
  Pokladník:  Matouš LEXA
                                                                                                      

  decor

   


 • Téma 2

  Odevzdání informací se změnami osobních údajů
  (aktualizace dat v IS Bakaláři)

  osoba

  V rámci zde umístěného úkolu odevzdávejte průběžně - pokud nastane aktualizace-změna Vašich osobních dat - např. změna bydliště, obč. průkazu, telef. čísla, kontaktu na rodiče, zdravotní pojišťovny apod.:
  Soubor v textovém formátu, v němž správně uvedete VŠECHNY změny, které potřebujete provést v IS Bakaláři .


 • Téma 3

  Získání známky "D" pro přespolní žáky

  d
  Do úkolu zde v odkazu tématu zdůvodněte Váš požadavek na známku "D" pro dojíždějící žáky.


 • Téma 4

  Prevence rizikového chování - směrnice vedení SPŠ

  Studijní materiál, který najdete v odkazech tohoto tématu si povinně prostudujte.
  Text dejte pro informaci přečíst i svým rodičům (zákonným zástupcům).
  Věc prosím nepodceňujte, jde o důležitý dokument z hlediska řešení případných problémů patřících do dané oblasti.