Osnova témat

 • Úvod

  ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO TŘÍDU 4.A

  Course_logo1

  Průběžné novinky a zprávy důležité pro studenty třídy 4.A .


  Učebna třídy: U_256

  Třídní učitel (TU):  Ing. Martin NERMUT 

  e-mail: nermut@trebesin.cz , tlf. 777 365 802

  Zástupce třídního učitele: Mgr. Barbora HAVRDOVÁ - při nepřítomnosti TU ve škole apod. 
  e-mail: havrdova@trebesin.cz

  Zástupci třídy v žákovském parlamentu (předseda a místopředseda třídy):  Jan FROUZ a Michael ŠIŠKA
   
                                                                                                      


 • Téma 1

  Odevzdání informací se změnami osobních údajů
  (aktualizace dat v IS Bakaláři)

  osoba

  V rámci zde umístěného úkolu odevzdávejte průběžně - pokud nastane aktualizace-změna Vašich osobních dat - např. změna bydliště, obč. průkazu, telef. čísla, kontaktu na rodiče, zdravotní pojišťovny apod.:
  Soubor v textovém formátu, v němž správně uvedete VŠECHNY změny, které potřebujete provést v IS Bakaláři .