Osnova témat

 • Úvod

  Předmět: Praktická cvičení (PXE)
  Studijní obor: 18-20-M/01  Informační technologie
  Ročník:
  2.D, 2.E, skupina 2 (S2)
  Vyučující:
  Filip Kádner

  OSNOVA

  1) Zásady bezpečnosti práce při práci s elektrickým proudem
  2) Ochrana zdraví a vybavení při práci v laboratoři

  3) Elektrotechnika
  (Práce s nepájivým polem; techniky pájení; základní a polovodičové elektrotechnické součástky – jejich značení, funkce, příklady použití; zdroje el. proudu; řešení obvodových sítí a měření elektrotechnických veličin; návrh a výroba plošných spojů.)
  4) Hardware PC a LAN
  (Rozbor komponent PC, standardy, kompatibilita; síťové prvky prakticky - výroba kabeláže - krimpování konektorů podle platných standardů.)
  5) Pájení
  (Teoretický základ a praktický nácvik technik pájení a odpájení pro technologie THT a SMT - kontaktní, horkým vzduchem).
  6) Zadání a práce na závěrečných projektech (realizace teoretické a praktické části projektů, prezentace výsledků.)
  7) Závěrečné opakování

  POMŮCKY


  Pracovní sešit (čtverečkovaný A4 nebo A5), psací potřeby, kalkulačka.
  Doporučené pomůcky: pracovní plášť nebo jiné ochranné oblečení.

  KLASIFIKACE


  Student průběžně získává hodnocení z následujících aktivit:

  - písemná zkouška – test (váha 3)
  - klasifikovaný domácí úkol (váha 4)
  - praktická zkouška / klasifikované cvičení (váha 4)
  - práce v hodině (váha 3)
  - projektová úloha (váha 10)

  Neodevzdání klasifikovaného úkolu do stanoveného termínu je hodnoceno známkou 5.
  V klasifikaci se používají pouze celé známky. Výsledná známka je vyhodnocena na základě průměru:  1,0-1,44 => 1; 1,45-2,44 =>2; 2,45-3,44 =>3; 3,45-4,44 =>4; 4,45-5,0 =>5.

  Podmínky klasifikace: registrace k Moodle kurzu předmětu, docházka (absence <30%), vedení pracovního sešitu, odevzdání všech zadaných prací a závěrečného projektu.

  ORGANIZACE VÝUKY (prezenčne i distančně)


  Zdroje: Moodle kurz (studijní materiály, testy, kompletní zadaní a odevzdávání úkolů).
  Komunikace: školní email, MS Teams - online výuka, chat pro konzultace.
  Notifikace: Bakaláři - klasifikace a zadání úkolů.


  • Aktuální téma

   Aktuálně zadané úkoly


    
  • Téma 1 a 2 - Zásady bezpečné práce s elektřinou a elektrickými zařízeními

   sign

   Kdykoliv pracujete na elektrickém zařízení, vždy má přednost Vaše vlastní bezpečnost („safety first“). Před začátkem práce na zařízení, je vždy třeba provést základní bezpečnostní opatření, jinak Vám může zásah elektrickým proudem způsobit vážná poranění až smrt.

  • Téma 4 - Hardware PC a LAN - Ethernet

   PC platformPraktické seznámení s počítačovou platformou vycházející z "IBM PC compatible".
   Základní teoretická průprava a praktická cvičení jsou zaměřena na osvojení schopnosti spolehlivě rozlišovat mezi jedlitvými součástmi PC (funkcionalita, standardy, kompatibilita) a rozvoj manulání zručnosti nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nimi při servisních zásazích - montáži a demontáži komponent.
   Druhý tématický podokruh míří k nácviku dovedností spojených s konfigurací lokálních sítí (LAN), zejména s důrazem na instalaci kabelových rozvodů podle standardů Ethernetu (krimpování konektorů, základní konfigurace aktivních prvků).