Osnova témat

 • Úvod

  Předmět: Praktická cvičení (PXE)

  Studijní obor: 18-20-M/01  Informační technologie  

  Ročník: 2.D, 2.E, skupina 1 (S1)

  Osnova:

  1) Zásady bezpečnosti práce při práci s elektrickým proudem

  2) Ochrana zdraví a vybavení při práci v laboratoři

  3) Elektrotechnika
  Práce s nepájivým polem; techniky pájení; základní a polovodičové elektrotechnické součástky – jejich značení, funkce, příklady použití; zdroje střídavého napětí; řešení obvodových sítí a měření elektrotechnických veličin; návrh a výroba plošných spojů.

  4) Elektronika
  Typické konstrukce ve výrobní praxi. Diagnostika a výměna vadných součástek, řešení nefunkčních obvodů.

  5) Hardware PC a LAN
  Rozbor komponent PC, kompatibilita; síťové prvky a jejich konfigurace; krimpování konektorů podle platných standardů.

  6) Diagnostické postupy při identifikaci vadných komponent PC
  Použití konvenčních diagnostických postupů a vybavení. Řešení diagnostikovaných závad a jejich náprava

  7) Práce na vlastních projektech
  Práce na vlastních projektech a prezentace výsledků.

  8) Závěrečné opakování

  Pomůcky: pracovní sešit (čtverečkovanýA4), psací potřeby, kalkulačka
  Doporučené pomůcky: pracovní plášť nebo jiné ochranné oblečení

  Klasifikace: student průběžně získává hodnocení z následujících aktivit:

  • písemná zkouška – test (váha 2)

  • klasifikovaný domácí úkol (váha 2)

  • praktická zkouška / klasifikované cvičení (váha 3)

  • práce v hodině (váha 3)

  • projektová úloha (váha 8)

  Neodevzdání klasifikovaného úkolu do stanoveného termínu je hodnoceno známkou 5.

  V klasifikaci se používají pouze celé známky. Vyhodnocení výsledné známky na základě průměru:
  1,0-1,44 => 1; 1,45-2,44 =>2; 2,45-3,44 =>3; 3,45-4,44 =>4; 4,45-5,0 =>5

  Podmínky klasifikace: registrace k Moodle kurzu předmětu, docházka (absence <30%), vedení pracovního sešitu.

 • Testy

  • Zásady bezpečnosti práce při práci s elektrickým proudem, Ochrana zdraví a vybavení při práci v laboratoři