Osnova témat

 • Úvod

  V kurzu naleznete

  • studijní materiály
  • důležité odkazy
  • zadání úkolů
 • 1. Zadání úkolů

  Do 26.11.2020 v učební text – PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ 1.ročník, prostudujte kapitolu :

  Úvod

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na CNC strojích

  Řízení CNC strojů

  Zajištění pohybu jednotlivých komponentů stroje.

  Do 26.11.2020 si do svého PC nainstalujte program ELTEK S2000. 


 • 2. Zadání úkolů

  Do 3.12.2020 v učební text – PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ 1.ročník, prostudujte kapitolu :

  Souřadnicový systém stroje

  Nulové body na CNC strojích

  Základní způsoby sestavení programu

  Sestavení programu a informační tok dat

  Sestavení programu.