Osnova témat

 • Úvod

  Předmět: Praktická cvičení (PXE)

  Studijní obor: 18-20-M/01  Informační technologie  

  Ročník: 2.D, 2.E, skupina 2 (S2)

  Vyučující: Jan Kuchařík

  Osnova:

  1) Zásady bezpečnosti práce při práci s elektrickým proudem

  2) Ochrana zdraví a vybavení při práci v laboratoři

  3) Elektrotechnika
  Práce s nepájivým polem; techniky pájení; základní a polovodičové elektrotechnické součástky – jejich značení, funkce, příklady použití; zdroje el. proudu; řešení obvodových sítí a měření elektrotechnických veličin; návrh a výroba plošných spojů.

  4) Střídavý proud - zapojení a bezpečnost základních silových prvků
  Bezpečné zapojení základních prvků (např. zásuvky, svorkovnice) a využití v praxi.

  5) Hardware PC a LAN
  Rozbor komponent PC, kompatibilita; síťové prvky a jejich konfigurace; krimpování konektorů podle platných standardů.

  6) Pájení
  Teoretický základ a praktický nácvik technik pájení a odpájení pro technologie THT a SMT (kontaktní, horkým vzduchem).

  7) Práce na vlastních projektech
  Práce na vlastních projektech a prezentace výsledků.

  8) Závěrečné opakování

  Pomůcky: pracovní sešit (čtverečkovaný A4 nebo A5), psací potřeby, kalkulačka
  Doporučené pomůcky: pracovní plášť nebo jiné ochranné oblečení

  Klasifikace: student průběžně získává hodnocení z následujících aktivit:

  • písemná zkouška – test (váha 3)

  • klasifikovaný domácí úkol (váha 3)

  • praktická zkouška / klasifikované cvičení (váha 4)

  • práce v hodině (váha 3)

  • projektová úloha (váha 10)

  Neodevzdání klasifikovaného úkolu do stanoveného termínu je hodnoceno známkou 5.

  V klasifikaci se používají pouze celé známky. Výsledná známka je vyhodnocena na základě průměru:
  1,0-1,44 => 1; 1,45-2,44 =>2; 2,45-3,44 =>3; 3,45-4,44 =>4; 4,45-5,0 =>5

  Podmínky klasifikace: registrace k Moodle kurzu předmětu, docházka (absence <30%), vedení pracovního sešitu, odevzdání všech zadaných prací a závěrečného projektu.