Topic outline

 • General

  Předmět: Praktická cvičení (PXE)

  Studijní obor: 18-20-M/01  Informační technologie  

  Ročník: 2.D, 2.E, skupina 2 (S2)

  Vyučující: Filip Kádner

  Osnova:

  1) Zásady bezpečnosti práce při práci s elektrickým proudem

  2) Ochrana zdraví a vybavení při práci v laboratoři

  3) Elektrotechnika
  Práce s nepájivým polem; techniky pájení; základní a polovodičové elektrotechnické součástky – jejich značení, funkce, příklady použití; zdroje el. proudu; řešení obvodových sítí a měření elektrotechnických veličin; návrh a výroba plošných spojů.

  4) Střídavý proud - zapojení a bezpečnost základních silových prvků
  Bezpečné zapojení základních prvků (např. zásuvky, svorkovnice) a využití v praxi.

  5) Hardware PC a LAN
  Rozbor komponent PC, kompatibilita; síťové prvky a jejich konfigurace; krimpování konektorů podle platných standardů.

  6) Pájení
  Teoretický základ a praktický nácvik technik pájení a odpájení pro technologie THT a SMT (kontaktní, horkým vzduchem).

  7) Práce na vlastních projektech
  Práce na vlastních projektech a prezentace výsledků.

  8) Závěrečné opakování

  Pomůcky: pracovní sešit (čtverečkovaný A4 nebo A5), psací potřeby, kalkulačka
  Doporučené pomůcky: pracovní plášť nebo jiné ochranné oblečení

  Klasifikace: student průběžně získává hodnocení z následujících aktivit:

  • písemná zkouška – test (váha 3)

  • klasifikovaný domácí úkol (váha 3)

  • praktická zkouška / klasifikované cvičení (váha 4)

  • práce v hodině (váha 3)

  • projektová úloha (váha 10)

  Neodevzdání klasifikovaného úkolu do stanoveného termínu je hodnoceno známkou 5.

  V klasifikaci se používají pouze celé známky. Výsledná známka je vyhodnocena na základě průměru:
  1,0-1,44 => 1; 1,45-2,44 =>2; 2,45-3,44 =>3; 3,45-4,44 =>4; 4,45-5,0 =>5

  Podmínky klasifikace: registrace k Moodle kurzu předmětu, docházka (absence <30%), vedení pracovního sešitu, odevzdání všech zadaných prací a závěrečného projektu.

 • TESTY

  • Téma 1 a 2 - Zásady bezpečné práce s elektřinou a elektrickými zařízeními

   sign

   Kdykoliv pracujete na elektrickém zařízení, vždy má přednost Vaše vlastní bezpečnost („safety first“).

   Před začátkem práce na zařízení, je vždy třeba provést základní bezpečnostní opatření, jinak Vám může zásah elektrickým proudem způsobit vážná poranění až smrt.

   Kdykoliv otevíráte kryt zařízení, vystavujete se riziku zásahu elektrickým proudem. Dodržujte proto následující zásady:

   a) Před začátkem práce, vždy zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky.
   b) V případě potřeby měření či testování zařízení pod napětím, proveďte vše bezpečně a pak zařízení znovu vypněte.
   c) Noste bezpečnou obuv s gumovou podrážkou (odizolování od země).
   d) Pokud to jde, pracujete pouze jednou rukou s druhou zastrčenou v kapse – kvůli odklonu možné dráhy proudu mimo srdce
   e) Nepracujte na elektrickém zařízení pokud jste unaveni nebo v časovém presu.
   f) K obvodu a všem součástkám pod napětím vždy přistupujte jako k horkým (HOT) - nedotýkat se živých částí. 
   g) Při práci používejte nástroje s gumovou rukojetí.