Topic outline

 • Sdílení souborů

  V níže uvedených odkazech naleznete průběžně aktualizované:

  • studijní materiály
  • vzory
  • zadání úkolů
  • metodiky
 • ÚVOD DO CAM, ZÁKLADNÍ PRINCIP ČÍSLICOVÉHO ŘÍZENÍ

  Ke studiu daného tématu lze využít vypracovaný materiál dostupný na intranetu školy zde:

  N:\PRAXE\CNC

  Doporučené materiály:

  • CNC 1. ročník 2018 - Voborský
  • Ruční programování 1_ročník - Bláha
  • Ruční programování 2_ročník - Bláha
  • Zkratky CAM a CNC

   Computer-aided manufacturing (nebo Computer Aided Manufacturing, zkráceně CAM, česky Počítačová podpora obrábění) je použití počítačového software pro programování výrobních CNC strojů.

   CAM software, při znalosti konkrétního soustruhu a technologie obrábění, je schopen navrhnout dráhy nástroje při soustružení, popřípadě další aspekty výroby, v ideálním případě tak, aby současně byla výroba co nejefektivnější, tedy měla co nejmenší energetický a materiální vstup a průmyslový odpad při co nejvyšší produkci.

   Computer Numeric Control. Číslicové řízení (NC) slouží k automatizaci obráběcích a jiných strojů, které jsou, na rozdíl od klasických strojů, ovládaných ručně přes ruční kola nebo páky, či mechanicky automatizované vačky, obsluhovány abstraktně programovanými příkazy nahranými na paměťovém médiu. 

   • Souřadné systémy CNC strojů

    • Nulové body na CNC strojích

     • Základní způsoby sestavení NC kódu

      Absolutní způsob – tento způsob sestavení NC kódu je založen na zadávání jednotlivých adres pro pohyb nástroje vztahujících se k absolutnímu nulovému bodu obrobku W. Tento způsob se používá ve většině případů.

      Absolutní způsob

      Díra č.

      Osa X

      Osa Y

      1

      12.0

      7.0

      2

      32.2

      19.5

      3

      48.0

      11.5

      Návrat na W

      0.0

      0.0

      • Základní způsoby sestavení NC kódu

       Inkrementální (přírůstkový) způsob – při zadávání adres pro vyvrtání jednotlivých děr se nám vždy posune počátek souřadného systému na adresu tam, kam se posune nástroj. Je tedy nutné zadat vždy hodnotu přírůstku od pozice nástroje.

       Inkrementální způsob

       Díra č.

       Osa X

       Osa Y

       1

       12.0

       7.0

       2

       20.2

       12.5

       3

       15.8

       - 8.0

       Návrat na W

       - 48.0

       - 11.5

       • Sestavení programu a informační tok dat

        V případě číslicového řízení jsou pracovní činnosti obrábění zadávány prostřednictvím příkazů ve formě kombinace písmen a čísel. Takto vyjádřené příkazy jsou vždy popsány v manuálu používaného řídicího systému. Většina řídicích systémů má základní příkazy sjednoceny podle mezinárodní normy ČSN ISO 6983. Liší se pouze u příkazů, které vytvářejí u tohoto řídicího systému určitý nadstandard.
        • Geometrické (rozměrové) informace

         Jsou tvořeny přípravnými funkcemi a informacemi o dráze (rozměrového posuvu) nástroje. G (anglicky: go = jít) a dvoumístným identifikačním číslem, které je stanoveno řídicím systémem. (Většina funkcí G je účinná i pro všechny následující věty ve kterých není žádná přípravná funkce uvedena. Nemusí se tedy psát znovu a platí u této funkce tzv. „modální platnost“).

         Technologické informace - jsou obsaženy ve slovech označených písmeny:

         F = posuv (z angl. Feed = posuv) a je udáván v mm/min (frézování) a v mm/ot (soustružení)

         S = otáčky (z angl. Speed = rychlost) a je udáván počet ot/min.

         T = nástroj (z angl. Tool = nástroj) a dále číslicí je vyjádřena pozice nástroje v zásobníku a jeho načtená korekce vyložení

         Další potřebné technologické informace obsahují pomocné funkce, které jsou zadávány pomocí adresy M a dvoumístným identifikačním číslem.

         Další potřebné technologické informace obsahují pomocné funkce, které jsou zadávány pomocí adresy M a dvoumístným identifikačním číslem.

         Slova jedné věty (bloku) programu jsou podle ISO 6983 uspořádány v následujícím pořadí:

          

         N  G  (M)  X  Y  Z  F  S  T 

         Příklad:  N20  G01  X40  Y-50  Z50  F80

         • Korekce nástroje

          Jedná se o zjištění vzdálenosti špičky nástroje v ose X a Z od nulového bodu nástrojového držáku F, a následné zapsání do tabulky nástrojů.

          • NC kód - přípravné a pomocné funkce

          • Kruhová interpolace CW (G02) a CCW (G03) ve 2 axis

           • Příklad na programování lineární interpolací G01 2axis – soustružení

            Řešení viz následující téma

            • NC kód

             N000 G29 Program 2axis_lineární interpolace

             N004 G29 Polotovar D60 X 75 mm

             N008 G29 Nástroje T1 hrubovací; T2 hladící

             N012 G29 Nulový bod na pravé hraně obrobku v ose otácení (osa vretena)