Topic outline

 • General

  Hodnocení předmětu:

  • aktivita v hodinách
  • absence dle školního řádu

  Školní rok: 2019/2020

  Učitel: Ing. SEMERÁK Karel

  Třída: 1.E

 • Tabulkový procesor - MS Excel

 • Malware

  • Operační systémy a sofware