Topic outline

 • General

  ZDE BUDE ZOBRAZEN SOUHRN DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ KE KURZU/PŘEDMĚTU A KRITÉRIA HODNOCENÍ

  ---- EDITOVAT UČITEL -----

 • Literatura - samostudium

  OSNOVA

  téma Baroko - barokní literatura

   

  I. století + základní historický kontext

  II. znaky baroka obecně

  III. znaky a) v architektuře - příklad staveb v Praze a v naších zemích - K.a K. Dienzenhoferové, J.Santini

                   b) sochařství  - příklady tvorby M.Brauna a F. Brokofa

                   c) malířství - šerosvit - Rubens, Rembrandt, K.Škréta ( Barandl, Kupeský)

                   d) hudba - varhanní skladby, opera, chrámoví hudba, koledy - J.S.Bach, G.F.Händel, J.J.Ryba (Mysliveček. Brixi)

                   e) literatura - využití alegorie, symbolů, obraznosti, obnova středověkých žánrů

   

  literatura: I. evropská  - např. J. Milton, P. Calderon de la Barca

                     II. domácí = pobělohorská : 1. tvorba emigrantská = Komenský  ( to jsme ještě dělali společně)

                                                                       2. domácí  - a) oficiální - jezuitská A. Koniáš x B. Balbín. a. Michna z Otradovic

                                                                                             b) puristé

                                                                                             c) pololidová - např. jarmareční píseň, písmácké paměti

                                                                                             d) ústní lidová slovesnost

   

   

   

   

  téma Klasicismus - klasicistní literatura

   

  I. století - země - základní historický kontext

  II. znaky obecně

  III. znaky v architektuře  - příklady staveb ve světě a u nás + hudba - W. A. Mozart , L. van Beethoven

   

  literatura: I. naše - není, čeština jako jazyk v problémech (germanizace)

                     II. evropská liter.:  1. Francie - !!! Moliére + jeho současníci

                                                      2. Itálie - commedia dellarte

   

   

  téma Osvícenství  - jako filozofie 2.pol.18.stol.

   

  I. proč název, historický kontext

  II. znaky

  III. literatura ve Francii a Anglii, u nás není

   

 • préromantismus

  1.znaky préromantismu + kdy/doba + základní historický kontext

  2.tvorba hlavně německých autorů = J. W. Goethe, F. Schiller

  3. J. W. Goethe (seznam četby k maturitě) - zaměření jeho tvorby, základní životopisná data

                                                               - dramatická báseň Faust, (soubor Balady)

                                                                - román Utrpení mladého Werthera

  • Topic 3