Topic outline

 • Časopis Bridge (Březen 2020) čtení s porozuměním

   • PODPORA VÝUKY V DISTANČNÍM REŽIMU.

    v KURZU NAJDETE:

    - STUDIJNÍ MATERIÁLY

    - ODKAZ NA SOUVISEJÍCÍ WEBOVÉ ZDROJE

    - ZADÁNÍ ÚKOLŮ - ROZHRANÍ PRO ODEVZDÁVÁNÍ

    Podmínky distančního režimu výuky předmětu ANJ

    - pravidelný přístup do kurzu (minimálně 4x týdně - neděle - pondělí - úterý - středa)

    - odevzdávání zadaných prací v termínech

    RÁMCOVÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ U DOPLŇOVACÍHO CVIČENÍ (strana 27, možnosti 1 - 20)

    stupeň 1 - 20 - 19

    stupeň 2 - 18 - 17 

    stupeň 3 - 16 - 15

    stupeň 4 - 14 - 13

    stupeň 5 - méně než 13 správných odpovědí