Topic outline

 • General

  Moodle kurz Českého jazyka a literatury

  “When I look back, I am so impressed again with the life-giving power of literature. If I were a young person today, trying to gain a sense of myself in the world, I would do that again by reading, just as I did when I was young.”

  Maya Angelou (1928-2014) 

 • HISTORICKÁ BELETRIE v 2. polovině 19. století

  Moji drazí studenti, 

  Vašim úkolem v následujících dnech bude udělat si výpisky z učebnice (měli byste mít k dispozici Přehledné dějiny literatury od B. Balajky, pokud nemáte, určitě si poradíte jinak - internetem počínaje). Zaměřte se ještě na tvorbu ALOISE JIRÁSKA, kterou jsme nestihli celou probrat v hodině. Pokud si dobře pamatuji, skončili jsme u doby národního obrození (F. L. VěkU násFilozofská historie).

  Na co se soustředit:

   • ještě jednou na Jiráskova díla z doby národního obrození, pokud u nich nemáte zápis z hodiny
   • Jiráskovu dramatickou tvorbu - historická dramata, drama ze současnosti, pohádkové drama
   • Jiráskova díla, která líčí ostatní etapy české historie než ty epochy pro Jiráska klíčové, tj. díla z doby mimo husitství, pobělohorskou dobu a národní obrození
   • Manifest českých spisovatelů z roku 1917

  Druhým významným autorem historické beletrie na přelomu 19. a 20. století je ZIKMUND WINTER

  Věnujte pozornost:

  • Winterově životopisu, profesi
  • tvorbě - zejména románu MISTR KAMPANUS
  • rozdílům mezi tvorbou Aloise Jiráska a Zikmunda Wintera

   

  Autorem historické beletrie byl v té době taktéž JOSEF SVÁTEK.

  Zkuste zjistit informace také o tomto autorovi:

  • životopis, profese
  • díla
  • preferovaná období české historie
  • styl psaní
  • rozdíly oproti tvorbě Jiráska nebo Wintera

  Odkazy: 

 • HISTORICKÁ BELETRIE - TEST

 • MODERNÍ SVĚTOVÁ LITERATURA V 2. POL. 19. STOLETÍ