Osnova témat

 • Úvod

  ZDE BUDE ZOBRAZEN SOUHRN DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ KE KURZU/PŘEDMĚTU A KRITÉRIA HODNOCENÍ

  ---- EDITOVAT UČITEL -----

 • Literatura - samostudium

  Osnova k práci - literatura

  1. české realistické drama: L. Stroupežnický - Naši furianti, G. Preissová - Její pastorkyňa, bratři Mrštíkové - Maryša

  2. rozbor dramatu Maryša - je v seznamu četby k maturitě

       a) celková charakteristika 

       b) děj a kompozice

       c) postavy + jejich stručná charakteristika

       d) jazykové prostředky

       e) kompozice

       f) vliv díla

   

  3. ! zopakovat/ naučit se také předchozí téma = česká realistická próza s venkovskou tematikou - K.V. Rais, T. Nováková, K. Klostermann, A. Stašek a další

   

  Osnova k práci - sloh

  učebnice Český jazyk v kostce (zelenožlutá)  - slohový útvar charakteristika

  1. ve kterých funkčních stylech se s charakteristikou setkáte

  2. charakteristika přímá a nepřímá

  3. osnova a kompozice takového textu

  4. jazykové prostředky

  5. přečíst si ukázky z učebnice nebo internetu = příprava na slohovou práci

   

 • Literární moderna - světová literatura

  1. vznik moderních uměleckých směrů (paralelně k realismu, resp.kritickému realismu) nejprve v malířství (sochařství):

  a) impresionismu

  b) symbolismus

  c) dekadence

  2. znaky těchto směrů ve výtvarném umění a v literatuře

  3. tvorba francouzských autorů = tzv. prokletých básníků - Ch. Baudelaire (seznam četby k maturitě), P.Varlaine, J.A. Rimbaud

  4. anglická literatura - O. Wilde

 • Francouzská literatura - tzv. prokletí básníci

  1. zařazení do doby

  2. proč název prokletí básníci - vysvětlení pojmu bohémský způsob života

  3. tematika jejich tvorby, čím se odlišovali, čím šokovali

  4. autoři -  co je v tvorbě odlišovalo, základní/nejznámější díla

 • O.Wilde - anglická dekadence

  1. základní životopisné údaje

  2. dekadentní pohádky - seznámit se s obsahem např. pohádky Slavík a růže, Šťastný princ nebo Infantčiny narozeniny, umět srovnat klasickou pohádku s pohádkou dekadentní, na příbězích umět doložit znaky dekadence

  3. román Obraz Doriana Graye - seznámit se s obsahem

  3. divadelní hry - komedie - např. Jak je důležité míti Filipa, Vějíř lady Windermerové

 • Česká moderna - přelom 19. a 20.st.

  osnova pro výpisky:

  1. Manifest české moderny - r.1895

  a) co signatáři obecně ve společnosti odmítali, negovali

  b) co odmítali v literatuře

  c) co naopak požadovali v umění, literatuře

  2. kdo Manifest podepsal:

  a) básníci - Josef Svatopluk Machar, Antonín Sova, Otokar Březina

  b) prozaici - Vilém Mrštík, Karel Šlejhar

  c) literární kritici - F.X.Šalda, V.Krejčí

  + které směry tyto autory v tvorbě ovlivnily (tvorba realistická, symbolistická, impresionistická, dekadentní)

  3. Manifest nepodepsal - Karel Hlaváček, (ale důležitý představitel naší dekadentní poezie)

 • Téma 6