Osnova témat

 • Literatura

  Úkoly pro českou meziválečnou literaturu

 • Vladislav Vančura

  1.základní životopisná data  (zastřelen za heydrichiády)

  2.baladické romány - Markéta Lazarová

                               - Pekař Jan Marhoul

  3. v seznamu četby máme novelu Rozmarné léto - charakteristiku podrobněji 

  4. další známé prózy, např. Konec starých časů (Pole orná a válečná)

  5. historický cyklus Obrazy z dějin národa českého - jeho význam na počátku okupace

  6. tvorba pro děti

  7. zvláštnosti Vančurova jazyka - v rovině lexikální (slovní zásoba), syntaktické (výstavba vět/souvětí), mluvnické 

 • Česká psychologická meziválečná próza

  Psychologický proud české meziválečné prózy

  osnova pro samostudium + DÚ         

   

  Základní obecná charakteristika:

  -sondy do duší lidí, kteří jsou nějak amorální, degenerovaní mentálně nebo díky postupující nemoci, nešťastní a nemilosrdní, šíří kolem sebe zlo, patologické jevy

  - sugestivně líčené často tragické lidské osudy

  -problematika bezvýchodnosti, pocity cizoty mezi lidmi, schizofrenní rozpolcenost

  -touha po harmonii, důvěra v lásku x střet s realitou

  -čtenářská nadčasovost, přitažlivost témat

   

  -nejslavnější filmové adaptace zfilmované, např.:

  Petrolejové lampy (J.Herz,1969), Helimadoe (J.Jireš, 1993), Prokletí domu Hajnů (J.Svoboda, 1988)

  Advent(V.Vlček, 1956), Vlčí jáma (J.Weiss, 1957)

   

  Nejvýznamnější autorské osobnosti:

  Jaroslav Havlíček (1896 -1943)

  -rozmanitě degenerovaní jedinci, sugestivní líčení tragických osudů, gradované příběhy

  nejznámější romány:

  Petrolejové lampy; Helimadoe; Ta třetí; Neviditelný; Prokletí domu Hajnů

   

  Egon Hostovský (1908 – 1973 USA)

  -téma nezakořeněnosti a pocitů člověka jako cizince mezi lidmi vychází z židovského původu + emigrace před 2.sv. válkou + emigrace po r. 1948(komunistický převrat)  - za minulého režimu se o jeho tvorbě nesmělo mluvit

  nejznámější romány:

  Případ profesora Körnera; Žhář; Cizinec hledá byt

   

   

   

  Jarmila Glazarová (1901 – 1977)

  -výborné romány před  2.sv. válkou, ale pak patolízalský přístup ke komunistickému režimu = znehodnocení svého literárního kreditu - po válce se aktivně zúčastňovala politických procesů, urážky odsouzených politiků (např.M. Horáková) a spisovatelů

  tematika osiření, baladické příběhy/romány z prostředí severní Moravy, nářečí

  nejznámější romány:

  Vlčí jáma; Advent

   

  Další autoři :

  např. Václav Řezáč – tvůrčí cesta od dětské prózy přes psychologické romány (třeba Černé světlo) až k socialistickému realismu a budovatelskému románu ( +funkce ředitel v nakladatelství Čs.spisovatel – rozhoduje o kulturních čistkách v 50.letech)

  DÚ:

  1.najít a zapsat si do sešitu tematiku /příběh literárních hrdinů výše jmenovaných a zvýrazněných románů

  2.pustit si alespoň některou z filmových adaptací, případně ukázku/y  z filmů.

 • česká meziválečná sociálně kritická próza

  osnova k výpiskům do sešitu:

  hlavní téma: tohoto proudu: zobrazit skutečnost ve společenském vývoji, vliv levicových a sociálních myšlenek,zejména vliv marxismu - život proletariátu (dělnictva ), jeho revoluční perspektiva, život ve městě

  často schematismus - najděte definici/znaky této tvůrčí metody na internetu (se zaměřením na zobrazení postav, témat próz)

  práce pro levicové Rudé právo

  typické představitelky -  schematismus:

  M. Majerová - obraz průmyslového Kladna/ Kladenska - viz životopis

  román Siréna -v popředí 4 generace rodiny Hudců (horníci, hutníci) - kombinace vyprávění, reportážního popisu a dokumentu

  pro mládež  - Robinsonka

  M.Pujmanová

  románová trilogie - Lidé na křižovatce (Hra s ohněm, Život proti smrti) - na dvou rodinách obraz vývoje od 20.let do konce 2.světové války

  snaha o psychologii postav - např. povídky Pacientka doktora Hegla

  netypický představitel - spíš jen podle životopisných údajů

  Ivan Olbracht

  za minulého komunistického režimu zdůrazňována tvorba Ivana Olbrachta, ale hlavně román Anna proletářka, který napsal na objednávku pro Rudé právo

  jeho romány a povídky psychologické se příliš nezmiňovaly

  schematismus u Anny proletářky - v ostatní tvorbě ne!

  zvláštní téma = život na Podkarpatské Rusi

  a) baladický román Nikola Šuhaj loupežník - prolínání reality a mystiky, obraz života lidí na Podkarpatské Rusi, střety komunit, chudoba, milostný příběh, zrada

  viz stejnojmenný film (P. Čepek)  nebo  divadelní adaptace Balada pro banditu + stejnojmenný film (M. Donutil, I.Bittová) - muzikál s nádhernými písněmi

  kniha ve své době v knihovnách středních škol úředně zakázána pro údajné zkreslování skutečnosti a obrazu četnictva

  b)soubor 3 povídek  Golet v údolí (golet = židovská osada) - obraz ortodoxních Židů na Podkarpatské Rusi, také filmové adaptace

  další zajímavé romány a povídky:

  Žalář nejtemnější

  Podivné přátelství herce Jesenia

  povídky O zlých samotářích

  zjistit proč názvy, o čem prózy jsou, podívat se alespoň na ukázky z filmů

 • Legionářská literatura

  osnova pro výpisky do sešitu:

  1.historický kontext:

  a)zjistit (zopakovat si z dějepisu), kdo byli čs. legionáři, na jakých frontách 1.sv.války bojovali se zaměřením na východní frontu hlavně v Rusku, jejich úloha v době ruské občanské války (proti bolševikům) a při vzniku naší 1. republiky

  b) zjistit vztah komunistického režimu od r. 1948 po r1989 k této literatuře a památce legionářů + proč

  2. tematika legionářské literatury:

  autoři této literatury byli skutečně účastníci bojů = prózy zobrazovaly skutečné historické události s patřičnou vážností na rozdíl od Haškova Švejka a jeho pojetí, autoři vycházeli z vlastních zážitků. ukazovali osudy našich legionářů

  3.nejznámější autoři a jejich díla:

  Rudolf Medek

  prozaik, dramatik, účastník bitvy u Zborova (r.1917)

  román Anabáze (pentalogie) - válečné události v Rusku + vyčerpávající cesta čsl. legií přes Sibiř do Vladivostoku a následný návrat domů

  Josef Kopta

  trilogie Třetí rota - malá vojenská jednotka- hrdinství, stesk po domově cesta přes Sibiř

  František Langer

  vojenský lékař, prozaik, dramatik ( po válce autor veseloher)

  drama Jízdní hlídka - skupina legionářů obklíčená ruskými bolševiky

   -

  • Jaroslav Hašek - humoristický a satirický obraz 1.sv. války

   osnova pro výpisky:

   1. základní životopisné údaje

   a) Hašek mystifikátor, anarchistické, provokativní postoje vůči společnosti

   b) účast v legiích na ruské frontě + funkce v Rudé armádě (v občanské válce bojuje na straně bolševiků= komunistů proti demokratům podporovaným i čs.legiemi)

   c) návrat do vlasti - Vysočina, Lipnice

   2. tvorba :

   a) povídky

   b) román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války - podrobná charakteristika (postava Švejka před vznikem románu a změna typu postavy potom, charakteristika postav důstojníků, jednotlivé epizody, jazyk, kolik dílů románu atd.)

   3. obraz 1.sv.války také u jiných českých autorů - už ne satiry - např.

   V.Vančura - román Pole orná a válečná

   F. Šrámek - povídky Žasnoucí voják 

   J. John - soubor povídek Večery na slamníku

  • Meziválečné avantgardní divadlo - Osvobozené divadlo a D34

   České meziválečné avantgardní divadlo

   avantgardní = průkopnický, novátorský (avantgarda = doslova předvoj)

   Osvobozené divadlo

   = nejvýraznější divadelní scéna meziválečného období, ohromný divácký ohlas a zájem po celou dobu trvání divadla, dramatická sekce sdružení Devětsil, na Osvobozené divadlo navazují od 60.let 20.st. tzv. divadla malých forem = divadla autorská s výraznými autorskými a hereckými osobnostmi, např. Semafor, Rokoko, Husa na provázku, Divadlo Járy Cimrmana, Ypsilonka atd.

   základní data + osobnosti:

   -zahájení činnosti r. 1925

   - mezník r.1927 =  autorské divadlo

    = dvojice Jan Werich a Jiří Voskovec + klavírní improvizace Jaroslav Ježek

    (režisér Jindřich Honzl)

   W + V původně studenti práv (oba narození r. 1905), začali hrát a vymýšlet scénky pro obveselení své a svých spolužáků

   = autorská dvojice Osvobozeného divadla

   + Jaroslav Ježek – v podstatě slepý a nemocný, geniální klavírní improvizátor a jazzový komponista

   Písničky: Tmavomodrý svět (použita nedávno ve stejnojmenném filmu o našich letcích za  2.sv.války), Stonožka, Babička Mary, Nebe na zemi, Klobouk ve křoví, David a Goliáš, Svět patří nám, Pochod stoprocentních mužů atd.

   Zpočátku studentská představení, recese, ve 30 .letech ostrá politická satira – 1938 divadlo úředně zakázáno, W+ V + J na poslední chvíli emigrují do USA

   Ježek v USA umírá (1942), W+V se po válce vracejí, ale po nástupu komunistů k moci nepovedené obnovení divadla (1948), Voskovec emigruje definitivně zpět do USA (např. film Dvanáct rozhněvaných mužů)

   Werich – politická omezení, v době uvolnění (60.léta) v Divadle ABC – upravené verze některých meziválečných her, partnerem schopným improvizace M.Horníček (místo Voskovce), pořad s Vladimírem Škutinou na aktuální témata Co tomu říkáte, pane Werichu?

   Knížky: např. Fimfárum, Italské prázdniny

   Filmy s W+V:  Hej, rup, Pudr a benzín, peníze nebo život, Svět patří nám

   Filmy pouze s J.Werichem: Císařův pekař, Pekařův císař, Byl jednou jeden král, Až přijde kocour

   Filmy na motivy pohádek z Werichova Fimfára – Tři veteráni, Princezna koloběžka

    

   Repertoár:

   1.zpočátku spíše dadaistické frašky, recese, situační a slovní humor, politické narážky, písničky, kabaretní prvky,

   Vest Pocket revue („malá revue do kapsičky u vesty“) – r.1927

   Další např. Golem, Sever proti Jihu, Fata morgána, Nebe na zemi

   2. zlomová hra Caesar r.1932 = přechod k cílené politické satiře

   kritika politiků, politiky, problémů demokracie, důsledků hospodářské krize + ostrá satira fašismu, nacismu (Mussolini, Hitler), rozpínavosti, demagogie

   Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Rub a líc, Těžká Barbora, poslední hra Pěst na oko(1938)

    

   NOVINKY  v Osvobozeném divadle:

   a) forbíny neboli předscény = více méně improvizované dialogy W+V, které neustále aktualizovali (hra zůstala stejná, ale ve forbínách okamžitá reakce na aktuální politické, společenské a kulturní dění)

   b) kombinace slovního a situačního humoru, komunikace s diváky, využití analogie s historickými nebo literárními souvislostmi, text + písně, schopnost parodovat, dělat hlouposti, spojení zdánlivě nespojitelného, schopnost šokovat, zrušení všech divadelních konvencí

   c) vytvoření novotvarů – napnelismus, cukatura, hovadno

    D34 = režisérské divadlo

   zakladatel herec,spisovatel a režisér Emil František Burian (1904 - 1959)

   název divadla se měnil v závislosti na příslušném letopočtu - až do r. 1941, kdy bylo divadlo uzavřeno a E .F. Burian transportován do koncentráku (přežil, napsal po válce knihu Osm odtamtud)

   Repertoár:

   a) soustředilo se na originální adaptace klasických her Shakespeara, Moliéra

   b) hry současníků, např. Manon Lascaut od Nezvala, hry od Bertolda Brechta

   c) dramatizace poezie, např. Máchův Máj

   d) dramatizace prózy, např. Osudy dobrého vojáka Švejka, Utrpení mladého Werthera

   novinka = voiceband = rytmizovaná sborová recitace

   po válce divado otevřeno a přejmenováno na Divadlo E. F. Buriana ( - neplést s Divadlem Vlasty Buriana + tyto dva Buriany nespojovat)

    

   • Téma 9