Osnova témat

 • Úvod

  Vážení žáci.

  Zde obdržíte informace ke kurzu.

  Budete odsud získávat pokyny pro Vaše studium, budete sem odevzdávat práce a vypracovávat zkušební testy.

  Hodnocení bude probíhat opět po odevzdání práce na zadané téma, nebo jej uvidíte ihned po vyplnění testu.

  Způsob hodnocení:

  1. Nepíšete test bez omluvy=5

  2. Náhradní termím testu pro předem omluvené = známka za test bez postihu. 

  3. Náhradní termín testu pro omluvené po testu = 5 zůstává+ druhá známka za test v náhradním termínu.

  4. Nevyužitý první i náhradní termín testu = 5.

  D. Paclíková

 • POJMY, BUŇKY

 • VÝVOJ ŽIVOTA, ČLOVĚK

  • Vznik života na zemi
  • Vývoj života
  • Rozmanitost druhů, biodiverzita
  • Fotosyntéza

 • VZTAHY MEZI ORGANISMY A PROSTŘEDÍM

 • EKOSYSTÉM

 • ZDROJE ENERGIE

  • ODPADY

   • ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÉ JEDNÁNÍ ČLOVĚKA

    • zdravý životní styl, ochrana zdraví, rizikové jednání člověka