Osnova témat

 • Úvod

  Prostudovat návody na cvičení č.2-5.

  • Měření závitů - metody

   viz rozdané CD KOM

   • Měření závitů -závitový mikrometr-cv.č.1

    viz cvičení č. 1 z rozdaného CD KOM

    • Měření závitů -třídrátková metoda-měření č.2

     viz rozdané CD KOM

     • Měření ozubených kol

      viz cvičení č. 3 z rozdaného CD KOM

     • Metody měření ozubených kol

      viz rozdané CD KOM

     • Kontrola přesnosti přístrojů

      Kontrola přesnosti přístrojů pomocí příměrné desky a příměrného válce - viz cvičení č. 4 a č.5 z rozdaného CD KOM

      • Úhly na soustružnickém noži