Osnova témat

 • Úvod

  Vážení studenti, tento kurz slouží jako základní podpora v tomto období - distanční výuky. Výuka v dílčích částech je dále organizovaná pomocí aplikace Teams, kde máte skupinu pro tento předmět a dále pomocí modulu Bakaláři (zprávy v režimu komens a událsti v kalendáři), sekundárně může být využito školního emailu. Z tohoto důvodu prosím, sledujte veškeré tyto komunikační kanály, aby vám neunikli informace. 

  Jak výuka bude probíhat?

  1) Výuka je realizována pomocí videokonferencí na platformě Teams, kdy budou přednášky je vždy sděleno dopředu pomocí kalendáře v bakalářích. V rámci této konference budou užívány prezentace, které budou k dispozici na Moodle.

  2) Úkoly budete odevzdávat v rámci tohoto kurzu, o zadání úkolu budete informování též kalendářem v bakalářích. Úkoly jsou povinné, bude z nich uděleno hodnocení.

  Martin Šindelář


 • Kování

 • Tváření za studena