Osnova témat

 • Jednotky soustavy SI

  viz rozdané CD KOM

  • Měření kruhovitosti a válcovitosti

   viz cvičení č. 1 z rozdaného CD KOM

   • Teorie chyb

    viz rozdané CD KOM

    • Měření úhlů

     viz cvičení č. 3 z rozdaného CD KOM

    • Měření úhlů pomocí sinusového a tangentového pravítka

     viz rozdané CD KOM

    • Kontrola přesnosti přístrojů

     Kontrola přesnosti přístrojů pomocí příměrné desky a příměrného válce - viz cvičení č. 4 a č.5 z rozdaného CD KOM

     • Úhly na soustružnickém noži