Osnova témat

 • Úvod

  ZDE BUDE ZOBRAZEN SOUHRN DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ KE KURZU/PŘEDMĚTU A KRITÉRIA HODNOCENÍ

  ---- EDITOVAT UČITEL -----

 • Prostudování návodů na měření č.2 - č.5 podle CD. - skupina Johanovský

  • Aktuální téma

   SKUPINA Požárová - KOM

   V kurzu naleznete:

   • Skripta k vypracování zadaných úkolů
   • zadání k vyhodnocení tahové zkoušky - V diagramu vyznačte meze Fmax, Fa vypočítejte Rm, Re, A, Z.

    Vytiskněte a vypočítejte, oskenujte nebo vyfoťte a v PDF/JPG pošlete zpět. 

   • Název souboru KOM 3A_U1_vaš login ( např. KOM 3A_U1_pozarova117)
  • SKUPINA - POŽÁROVÁ - KOM

   Rázová zkouška v ohybu.

   Ze skript Zkoušení materiálu I - zápisky z kapitoly MECHANICKÉ ZKOUŠKY DYNAMICKÉ - ZKOUŠKY RÁZOVÉ

   Zadání úkolu U2

   Název souboru KOM 3A_U2_vaš login ( např. KOM 3A_U2_pozarova117)

   Chlapci diagram - Vidalovu křivku dodělejte a pošlete, ať nemáte špatné známky!!!!

  • SKUPINA - POŽÁROVÁ - KOM

   ZKOUŠKY CYKLICKÉ ÚNAVOVÉ

   Ze skript Zkoušení materiálu I - zápisky z kapitoly MECHANICKÉ ZKOUŠKY DYNAMICKÉ - ZKOUŠKY CYKLICKÉ ÚNAVOVÉ

    cyklická namáhání

   wohlerova křiva

   Smithův diagram

   zadání úkolu U3_KOM

  • Technologické zkoušky - U4_KOM_POŽÁROVÁ

   U4_KOM - Ze skript si udělejte zápisky z technologických zkoušek:

   Zkouška lámavosti

   Zkoušky plechů - ERICHSENOVA ZKOUŠKA

   • TECHNOLOGICKÉ ZKOUŠKY - U5_KOM_POŽÁROVÁ

    U5_KOM - Ze skript si udělejte zápisky z technologických zkoušek:

    Zkoušky drátů

    Zkoušky trubek

    • TECHNOLOGICKÉ ZKOUŠKY - U6_KOM_POŽÁROVÁ

     U6_KOM - Ze skript si udělejte zápisky z technologických zkoušek:

     Zkoušky svařitelnosti ocelí