Osnova témat

 • Úvod

  ZDE BUDE ZOBRAZEN SOUHRN DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ KE KURZU/PŘEDMĚTU A KRITÉRIA HODNOCENÍ

  ---- EDITOVAT UČITEL -----

 • Měření a kontrola závitů

  Měření a určení druhů závitu pomocí závitového mikrometru viz návod na cvičení č. 1 na rozdaném CD KOM

  • Měření a kontrola závitů pomocí "třídrátkové metody"

   Měření č. 2 viz návody na měření na rozdaném CD KOM

   Porovnání obou měřících metod

   • Kontrola a měření ozubených kol

    Kontrola a měření ozubených kol pomocí metody "přes zuby"

    Určení parametru daného ozubeného kola

   • Kontrola a měření ozubených kol

    Kontrola a měření ozubených kol metodou "na stálé výšce"

    Porovnání s předchozí metodou viz návod na cvičení č. 4 na rozdaném CD KOM

   • Měření a kontrola vačkových hřídelů

    Zkontrolujte vačkový hřídel na měřícím stroji CARL ZEIS JENA pomocí Abbého spirálového mikroskopu

    Vypracujte teoreticky podle návodu na cvičení č. 5 na rozdaném CD KOM

    • Závěrečné opakování + test

     Vypracujte písemně test č. 2 a č. 3 uvedený na rozdaném CD KOM