Topic outline

 • General

  V kurzu elektrotechniky lze najít 4 věci:
  (1) zadání témat k nastudování (osnova)
  (2) studijní materiály
  (3) úkoly
  (4) testy

 • Polovodiče

  1) Princip vlastních polovodičů (elektrony, díry, generace a rekombinace elektron-děrových párů, vliv teploty/osvětlení na vodivost, materiály pro vlastní polovodiče (zejména Si), atomová mřížka a kovalentní vazby)
  2) Užití vlastních polovodičů (senzorika - termistory, fotorezistory)
  3) Příměsové polovodiče - typu N, typu P, jaké příměsi se používají, v jakém množství, jaké jsou zde majoritní nosiče náboje
  4) Dioda, PN přechod, hradlová vrstva, zapojení v propustném a závěrném směru, volt-ampérová charakteristika diody, průraz; aplikace - usměrňování (viz kapitola o kondenzátorech)
  5) Jiné typy diod - fotodioda, LED, Zenerova dioda; jejich princip (vnitřní fotoelektrický jev)
  6) Transistory - unipolární (typu FET), bipolární. U obou vypsat: konstrukci, fyzikální princip, využití (zapojení jako zesilovač, jako ventil), pojmy: báze, kolektor, emitor (u bipolárního), gate, source, drain (u unipolárního); rozdíl mezi unipolární a bipolárním