Topic outline

  • General

    Vážení studenti,

    tento kurz obsahuje informace a podklady pro vypracování maturitní práce(MP) studijního oboru TZB