Osnova témat

  • Úvod

    Vážení studenti,

    tento kurz obsahuje informace a podklady pro vypracování maturitní práce(MP) studijního oboru TZB

  • MP - Základní charakteristika objektu