Osnova témat

 • Distanční výuka

  Osnova témat

  • DISTANČNÍ VÝUKA 

   Podpora výuky v distančním režimu.

   V kurzu najdete:

   • studijní materiály
   • odkazy na související webové zdroje

   • zadání úkolů - rozhraní pro odevzdávání

   Podmínky distančního režimu výuky předmětu NEJ:

   - pravidelný přístup do kurzu (minimálně 3x týdně - PO - ST - PÁ)

   - odevzdávání zadaných prací v termínech

   Rámcová kritéria hodnocení - klasifikace prací:

   st. 1 - 100 - 92%

   st. 2 - 80   - 91%

   st. 3 - 60   - 79%

   st. 4 - 40   - 59%

   st. 5 - 39   -  0%

 • Lektion 7

  Opakování 6. lekce: PS 176/1 + 177/doplňte cvičení vpravo dole /naskenovat a poslat/

  Slovní zásoba 7A + nahrávka výslovnosti na CD k učebnici

  Procvičování SZ - uč. 74/1a přiřaďte obrázky + kontrola poslechem 74/1b + 74/1c řetězové otázky a odpovědi odpovědi /napište alespoň 5 odpvědí na papír + naskenovat/

  Označte slova, která znáte + doplňte členy 75/2a

  G: man + sloveso ve 3. os. č.j. /vysvětlení G na str. 82 I./ + 75/2b doplňte slova ze cv.75/2a

  G: pořadí příslovečných určení ve větě - určení času + určení způsobu + určení místa /vysvětlení G str.82 II./ + uč. 75/3 doplňte tabulku

  Procvičování: PS str. 178 - 179 doplňte cvičení naskenujte a pošlete na moodle

  Viel Spaß!