Osnova témat

 • Úvod

  Vážení studenti, tento kurz slouží jako základní podpora v tomto období - distanční výuky. Výuka v dílčích částech je dále organizovaná pomocí aplikace Teams, kde máte skupinu pro tento předmět a dále pomocí školního emaliu + zprávy v bakaláři_funkce komens. Z tohoto důvodu prosím, sledujte veškeré tyto komunikační kanály, aby vám neunikli informace. Důvodem je, že během této distanční výuky nejsou prázdniny, ale výuky pomocí některých metod je realizována a s tím je spojená i tvorba úkolů + hodnocení.

  Jak výuka bude probíhat?

  1) Výuka je realizována pomocí videokonferencí na platformě Teams, kdy budou přednášky je vždy sděleno dopředu pomocí kalendáře. V rámci této konference budou užívány prezentace, které najdete v tomto kurzu.

  2) Úkoly budete odevzdávat v rámci tohoto kurzu, o zadání úkolu budete informování emailem. Úkoly jsou povinné, bude z nich uděleno hodnocení.

  Martin Šindelář

 • Tváření zatepla_kování

 • Úkol č.1

 • Tváření za studena

 • Střihání_úkol

 • Ohýbání_úkol