Topic outline

 • PRVNÍ KURZ - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - ČASOPIS BRIDGE

  • - PODPORA VÝUKY V DISTANČNÍM REŽIMU.

   v KURZU NAJDETE:

   - STUDIJNÍ MATERIÁLY

   - ODKAZ NA SOUVISEJÍCÍ WEBOVÉ ZDROJE

   - ZADÁNÍ ÚKOLŮ - ROZHRANÍ PRO ODEVZDÁVÁNÍ

   Podmínky distančního režimu výuky předmětu ANJ

   - pravidelný přístup do kurzu (minimálně 3x týdně - pondělí - úterý - středa)

   - odevzdávání zadaných prací v termínech

   RÁMCOVÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ U DOPLŇOVACÍHO CVIČENÍ (strana 27, možnosti 1 - 20)

   stupeň 1 - 20 - 19

   stupeň 2 - 18 - 17 

   stupeň 3 - 16 - 15

   stupeň 4 - 14 - 13

   stupeň 5 - méně než 13 správných odpovědí

 • ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ A JEJICH ODEVZDÁVÁNÍ

 • ALTERNATIVA - POKUD NELZE JINAK, POUŽIJTE MŮJ ŠKOLNÍ EMAIL

  JE LÉPE DĚLAT NĚCO NEŽ NEDĚLAT NIC!

  • DRUHÝ KURZ - AUSTRÁLIE - NEZNÁMÝ KONTINENT

   • V BŘEZNOVÉM ČASOPISE BRIDGE 2020 MÁTE NA STRANĚ 23 ČLÁNEK NAZVANÝ "A CONTINENT ON FIRE."

    V RÁMCI TOHOTO KURZU SE SPOLEČNĚ ZAMĚŘÍME NA ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, ODPOVĚDI NA OTÁZKY A VYTVOŘENÍM NÁSLEDNÉ ANGLICKÉ PREZENTACE V POWERPOINTU (FORMÁTU PDF) O AUSTRÁLII PODLE ZADANÉ OSNOVY.

    CELKEM TEDY BUDETE SAMOSTATNĚ PLNIT TŘI ZADANÉ ÚKOLY A ZA KAŽDÝ VŽDY DOSTANETE ZNÁMKU DO BAKALÁŘE.

    • Skryté před studenty
   • STUDIJNÍ MATERIÁLY - ZDROJE

    VŠE POTŘEBNÉ NAJDETE NA STRANĚ 23 BŘEZNOVÉHO ČÍSLA ČASOPISU BRIDGE.

    • ODEVZDÁNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ

     V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ JE OBRATEM ZAŠLETE NA MŮJ ŠKOLNÍ EMAIL.

     • ALTERNATIVA

      JE URČITĚ LÉPE VYPRACOVAT ZADANÉ ÚKOLY NEŽ NEDĚLAT VŮBEC NIC!