Osnova témat

 • VÝROBA A KONSTRUKCE

  Předmět VYK - 4. ročník - zaměření  Strojírenství (STR)

  pro_img_crs_2

  Učitel: Martin Nermut

  Školní rok: 2019 - 20

  V kurzu najdete

  • studijní materiály
  • odkazy na související webové a další zdroje
  • rozhraní pro zadání / odevzdávání úkolů 

  Podmínky distančního režimu výuky předmětu PRO3 :

  - pravidelný přístup do kurzu (minimálně 3x týdně)

  - účast na sdílených aktivitách

  - odevzdávání zadaných prací v termínech

  Rámcová kriteria hodnocení - klasifikace prací:

  st. 1 - 100 - 92%

  st. 2 - 80 - 91%

  st. 3 - 60 - 79%

  st. 4 - 40 - 59%

  st. 5 - 39 - 0 %

   

 • HLAVNÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY, ZDROJE, NÁSTROJE

  V této sekci jsou soustředěny důležité informační zdroje a prvky pro vaši práci.

  img_t_pro1

  V předmětu průběžně využíváme:

  • 3D CAD systémy DS SolidWorks a Autodesk Inventor (vč. instalací i na domácích PC)
  • Školní Office 365 - Outlook - OneDrive - OneNote - Forms
  • Administrativní aplikace Word, Excel, PowerPoint
  • 2D AutoCAD
  • Strojnické tabulky a oborové učebnice (Dillinger a další)

 • PROJEKTY, ÚKOLY - JEJICH ZADÁNÍ A ODEVZDÁNÍ

  Tato sekce je určena pro odevzdávání vašich prací.

   

  pro_img_crs_3

  Zkratka DDU znamená distanční domácí úkoly,

  tj. úlohy zadávané v období dálkového vyučování od 13. 3. 2020

  Součástí hodnocení odevzdaných CAD modelů a výkresů je:

  - plné určení skic
  - názvy souborů nesmí obsahovat diakritiku (háčky, čárky)
  - správné umístění počátků souř. systému
  - fixování klíčového dílu sestavy k počátku souř. systému
  - uvedení popisu (Description) při uložení dílu/sestavy
  - přehledné, úplné a správné kótování, šrafování
  - srozumitelné používání a značení řezů a detailů
  - zakreslení potřebných značek (drsnost povrchu, tolerance atd.)
    a poznámek

 • TESTY

  Sekce vyhrazená pro elektronické testování potřebných znalostí.
  pro_img_crs_4