Osnova témat

 • MATERIÁLY PRO KOM

  Zde najdete skripta , které budete používat k vypracování protokolů.

  Titulní list na papírové desky

  obálku Protokolu o měření


 • ZKOUŠKY TVRDOSTI

  Ze skript si uděláte zápisky do sešitu (sešit A4 čtverečkovaný)

  Zkouška podle Brinella:

  • podstata zkoušky
  • zkušební tělísko
  • doba působení síly
  • použití zkoušky (pro jaké materiály se zkouška používá)
  • značení zkoušky
  • přepočet mezi tvrdostí a pevností

  Zkouška podle Vickerse:

  • podstata zkoušky
  • zkušební tělísko
  • doba působení síly
  • použití zkoušky (pro jaké materiály se zkouška používá)
  • značení zkoušky

  Zkouška podle Rockwella - HRA, HRB, HRC

  • podstata zkoušky
  • zkušební tělísko
  • doba působení síly
  • použití zkoušky (pro jaké materiály se zkouška používá)
  • značení zkoušky

  • MECHANICKÉ ZKOUŠKY STATICKÉ - ZKOUŠKA TAHEM

   Ze skript si uděláte zápisky - Mechanické zkoušky statické:
   Zkouška tahem:
   • rozdělení zkušebních tyčí
   • výpočet lo (délky) pro krátkou tyč kruhového průřezu
   • nakreslíte tahový diagram - vyznačíte meze (U, E, K, P, S) a popíšete
   • Vyhodnocení zkoušky  - výpočet Rm, Re. A, Z

   • MECHANICKÉ ZKOUŠKY STATICKÉ - ZKOUŠKA TLAKEM, OHYBEM, STŘIHEM

    Ze skript si uděláte zápisky:

    Zkouška tlakem:

    • podstata zkoušky
    • zkušební vzorky
    • postup při zkoušce
    • vyhodnocení zkoušky

    Zkouška ohybem:

    • podstata zkoušky
    • vyhodnocení zkoušky

    Zkouška střihem:

    • podstata zkoušky
    • nakreslit obr.40
    • výpočet pevnosti ve střihu

    • MECHANICKÉ ZKOUŠKY STATICKÉ - ZKOUŠKA V TAHU ( protokol o měření )

     V kurzu naleznete:

     • zadání k vyhodnocení tahové zkoušky - V diagramu vyznačte meze Fmax, Fa vypočítejte Rm, Re, A, Z.

      Vytiskněte a  vyznačte příslušné meze

     Vypracujete protokol o měření - co má protokol obsahovat viz "Obálka - KOM"

     Protokol o měření má dále obsahovat:

     III.                  Schéma a popis měřícího přístroje (popis a vysvětlení konstrukce)

     IV.                  Použitá metoda (hlavní teoretická část protokolu)

     V.                   Postup při měření (stručný ale výstižný popis měření)

     VI.                  Naměřené hodnoty (veškeré výpočty, dílčí a hlavní naměřené hodnoty, tabulární vyjádření, jednotky, grafy)

     VII.                Zhodnocení měření, závěr

      Každá kapitola bude vypracovaná na novém listu

     Vypracovaný protokol vyfoťte nebo oskenujte ( jpg. /pdf) a uložte zpět na moodl nebo vypracujte ve wordu a uložte na moodl.


    • Téma 5