Osnova témat

 • Obraz 1. svět. války ve světové literatuře - základní přehled

  1.světová válka ve světové literatuře

  Základní historický kontext:

  - 54 států tehdejšího světa bylo 34 ve válce

  od r. 1914 (po atentátu na arcivévodu a následníka R-U trůnu Františka Ferdinanda d´ Este)

  do r. 1918 – září kapitulace Bulharska, Turecka, říjen kapitulace R-U, 11.11. kapitulace Německa

  - státy Dohody = mocnosti Francie, Anglie, Rusko – r.1917 bolševická revoluce + důsledek pak separátní mír s Německem, USA od r. 1917, Čína, Japonsko atd.; Itálie před válkou na str. Německa, pak r. 1914 neutrální a od r. 1915 na str. Dohody

  X

  -státy Ústředních (Centrálních) mocností, původně Trojspolek = Německo, Rakousku-Uhersko, Bulharsko, Turecko

  boje na souši, moři i ve vzduchu, ale hlavně v Evropě (proto po válce největší mocností USA a Japonsko)

   ! zákopová válka na území Francie (pás území širokého cca 60km, 700km délka, tam 4 roky boje) = západní fronta; v Evropě samozřejmě také fronta východní a jižní

   

  Obraz zákopové války:

  1.Německo:

  ! Erich Maria Remarque – ! román Na západní frontě klid

  moto románu: Pokus podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou – i když unikla jejím granátům.

  ich- forma, jen v úplném závěru er-forma

  vypravěč student gymnázia Pavel Bäumer, vliv nacionalistické propagandy a fanatismu TU, dobrovolně se se svými spolužáky přihlásili na frontu

  výcvik plný šikanování, drsné scény válečného barbarství – plynové útoky, bombardování, degradace lidství, krutost, smrtelné nebezpečí, nesmyslnost válečného běsnění x hodnota nezištné pomoci, přátelství na život a na smrt, lidské soudržnosti

  - citová a myšlenková krize obyčejných vojáků, mladá generace vytržená z normálního života do válečné katastrofy, budoucnost = ?!

  paradox v závěru = Pavel padne v říjnu 1918, v den, kdy oficiální zprávy z bojiště v novinách oznamují, že na západní frontě je klid, neděje se nic nového

   

  tematicky navazující román např. Tři kamarádi

   

   

  Francie

  Henri Barbusse

  román Oheň

  podtitul Deník bojového družstva – věnování „Památce kamarádů, kteří padli vedle mne na Crouy a na kótě 119.“

  -volně řazené epizodické příběhy z všedního života prostých vojáků na západní frontě + obraz jejich myšlenkového zrání, válečná realita zachycena autenticky, syrově (autor 22 měsíců na frontě řadovým vojákem, psal v zákopech)

  -není ústřední hrdina - výpovědi spolubojovníků, jejich myšlení, panoramatické obrazy bitev, detaily, otřesné zážitky, úvahy, popisy

   

  Romain Rolland

  novela Petr a Lucie

  shakespearovský motiv – osudová tragická láska 18 letého studenta a dcery tovární dělnice, která z existenčních důvodů nemůže pokračovat ve studiu malířství

  atmosféra válečné Paříže, ničivý vliv vnějšího světa, prožití štěstí bez ohledu na vrcholící válku – Petrovi zbývá pár měsíců do odchodu na frontu, děj se odehrává mezi 30.lednem a 29.březnem (Velký pátek) 1918

   

   

  USA

  ! Ernest Hemingway – jeden z představitelů tzv. ztracené generace – viz životopis

  román Sbohem, armádo

  příběh vychází z autorových osobních zážitků (byl jako 18 letý dobrovolník na italské frontě)

  mladý Američan jako zdravotní dobrovolník, velí sanitním vozům, zranění a láska s anglickou ošetřovatelkou, návrat na frontu, vojenskou policií shodou nešťastných okolností považován za zběha a odsouzen k smrti, zdařilý útěk i s Catherine, ale tragický závěr

  (válečné téma i v povídce Vojákův návrat)

  ! pojem ZTRACENÁ GENERACE ( Lost generation):

  Označení pro skupinu amerických autorů, kteří byli poznamenáni duchovním otřesem 1. sv. války a kteří zároveň vystřízlivěli z tzv. amerického snu.

  Základním literárním tématem ztracené generace je zklamání z rozkladu společenských a hlavně lidských hodnot a hledání východiska. Hlavní hrdinové jsou ale „ztracení“ jednotlivci, kteří nenacházejí nikde klid a zakotvení.

  Autoři ztracené generace – především Ernest Hemingway a Francis Scott Fitzgerald (asi znáte aspoň filmovou adaptaci románu Velký Gatsby)

  Svou literární postavou Pavla Bäumra a jeho úvahami v závěru románu Na západní frontě klid můžeme do této generace řadit i E.M.Remarqua

  (A všichni autoři  jako kluci v podstatě vašeho věku na frontách 1. sv. války bojovali.)

   

   

   


 • Meziválečná americká literatura

  Americká meziválečná próza

  Co bychom měli vědět:

  pojem ztracená generace – viz předchozí téma

  osobnosti a díla hlavně z maturitního seznamu četby:

  ! Ernest Hemingway – skripta str. 18-21

  a)zajímavosti + co bychom si měli pamatovat – str.19 + 18 dole

  b) tematika 1.sv. války – osobní zkušenost – román Sbohem, armádo

  c) ! novela Stařec a moře

  -příběh, prostředí, postavy + jejich charakteristika

  -metoda ledovce (umět vysvětlit)

  -interpretace novely, podobenství o čem

  d) román Komu zvoní hrana + moto knihy – viz str. 18 + internet

  kompozice románu, vypravěč – hl. postava + charakteristika dalších postav v partyzánské skupině, inspirace historickou událostí ve Španělsku = občanská válka, boj proti fašismu v letech 1936-1939, poselství románu

   

  ! John Steinbeck – skripta str.21

  základní životopisné údaje

  -obecné znaky/rysy autorovy tvorby

  ! novela O myších a lidech

  příběh, postavy + jejich charakteristika, kompozice, poselství autora – viz str.22 (poznámky ke knize)

  další známá díla: zfilmované romány Hrozny hněvu, Na východ od ráje

   

  Francis Scott Fitzgerald

  také představitel ztracené generace

  charakteristika tvorby – str.20

  nejznámější román Velký Gatsby – příběh na internetu nebo z filmových adaptací

   

  William Faulkner

  obecná charakteristika tvorby – str.20

   

  Theodore Dreiser

  nejznámější román Americká tragédie (zfilmováno)

  obecně lze říci, že se autor zabývá kariérou, cynismem, pokrytectvím, zločinem a trestem

   


 • Německá meziválečná literatura

  Německá meziválečná próza a drama  – skripta od str. 25 + str. 61

  nejzákladnější obecný historický kontext:

  po 1.sv.válce konec císařství, vývoj k demokracii, ale problémy – potrestání Německa za vyvolání 1.sv. války, ztráta území, reparace, inflace ve 20.letech, díky pomoci USA + Británie to ještě ustáli, ale pak světová hospodářská krize (1929 -1933), nárůst počtu stoupenců NSDAP a Hitlera, r.1933 Hitler kancléřem, po smrti prezidenta Hindenburga „Vůdcem“ = totalitní nacistický režim (koncentráky pro odpůrce, 1935 rasistické protižidovské norimberské zákony, čistky ve vlastní straně = „noc dlouhých nožů“, pogromy na židy „křišťálová noc“ atd.)

  porušování versailleské dohody z r.1919, od let 1936,37,38 otevřená agrese x od světových mocností vůči Hitlerovi i Mussolinimu politika appeasementu (usmiřování agresora) – viz např. občanská válka ve Španělsku a válka v Etiopii, obsazení demilitarizovaného Porýní + zbrojní programy, anšlus Rakouska na jaře 1938, obsazení našeho pohraničí (mnichovská dohoda) v říjnu 1938, 15.3.1939 obsazení zbytku naší republiky (2.sv. válka začala až 1.9.1939), v srpnu 1939 dohoda Hitlera se Stalinem o neútočení + rozdělení Polska + Stalin zabere pobaltské republiky

  důsledek v literatuře: s nástupem nacismu/fašismu pronásledování humanisticky orientovaných a nepohodlných spisovatelů, rasistické útoky, veřejné pálení knih = nucená emigrace spisovatelů (v obrovském množství)

   

  Co bychom měli vědět:

  všichni níže jmenovaní autoři byli nuceni před Hitlerem emigrovat (končili nakonec v USA)

   

  ! Erich Maria Remarque

   = maturitní seznam četby  - román ! Na západní frontě klid = už MÁME v tématu 1.sv.válka ve svět. liter.

  a)životopisné údaje + obecná charakteristika autorovy tvorby – viz str.26

  b)další zajímavé (i zfilmované) romány:

   např.

  Tři kamarádi, Nebe nezná vyvolených, Černý obelisk – témata z doby mezi válkami – téma románů/ukázky z filmů si najděte

  Noc v Lisabonu, Jiskra života – obraz 2. světové války (tohle budeme brát ve 4.roč.)

   

   

  bratři Mannové – Thomas a Heinrich

  Thomas Mann – Nobelova cena – např. generační román Buddenbrookové (ukázán vývoj německé společnosti na generacích jedné rodiny)

  Heinrich Mann – např. román Profesor Neřád (satirická studie gymnaziálního profesora, který je známý svými despotickými sklony a slíděním po přestupcích studentů)

   

  Lion Feuchtwangeržidovský spisovatel = hlavně historické romány s židovskou tematikou

  Např. Židovka z Toleda( rekonquista ve Španělsku v raném středověku, využití financí židů a pak jejich pronásledování), Lišky na vinici (doba francouzské revoluce) nebo román o malíři Goyovi – román Goya

   

   

  Bertold Brecht

  – významný německý meziválečný dramatik – inspirace skutečnými události, kritika války, fašismu, společenských problémů

  tvůrce tzv. epického divadla = výmluvné texty a songy, oslovování publika, vypravěčský komentář, snaha rušit divadelní iluzi

  Nejznámější hry:

  Matka Kuráž a její děti – doba 30 leté války, hl. hrdinku válka živí (je markytánka), současně jí bere syny

  Žebrácká opera, Strach a bída Třetí říše


  • Anglická meziválečná literatura

   Anglická meziválečná próza a drama – skripta str. 32 (31)

   meziválečný realismus – analýzy domácího prostředí, objektivita, kritika společenské hierarchie, morálky

    

   ! George Bernard Shaw  =  maturitní seznam četby – Nobelova cena

   na počátku století jeden z nejčtenějších autorů, paradoxně v Anglii moc ne, jeho názory dokonce utvářely veřejné mínění

   mistr vtipu, ostrého slova, paradoxu, vtipných komentářů všedního dění, satirik

   v dramatech napadal hloupost, falešnou morálku, pokrytectví, využíval i historická témata

   např. drama Svatá Jana (= Johanka z Arcu, francouzská národní hrdinka v době 100 leté války, díky ní byli vyhnáni Angličané z území Francie, místo vděku zinscenovaný inkviziční proces, Jana upálena jako čarodějnice), celkem napsal přes 70 divadelních her

    

   ! drama Pygmalion = seznam četby = nejslavnější,nehranější = ! filmový muzikál My Fair Lady (super)

   Co bychom měli vedět:

   a) proč/podle čeho  název Pygmalion + prostředí + stručně děj – str. 32

   b) charakteristika postav – Líza, profesor Higgins, Frady, profesorova matka, otec lízy

   c) z čeho vyplývá komediální ladění + čemu se autor vysmívá/co kritizuje (které vlastnosti, chování)

   d) proč je to hra o emancipaci ženy (v tom dobrém slova smyslu) – je to „převýchovou“ Lízy nebo v něčem jiném?

    

   Další autoři:

   Robert Graves – proslulé dva romány z antického Říma – Já, Claudius a Claudius bůh (zfilmováno)

   John Galsworthy – Nobelova cena

   - proslulá a víckrát zfilmovaná trilogie  Sága rodu Forsytů

   = osudy 4 generací rodiny – postupný rozklad vyšší střední vrstvy od 80.let 19.st do 30.let 20.st.

    

    

    

    


   • Francouzská meziválečná próza

    Francouzská próza mezi válkami (nejzákladnější přehled)

     

     seznam četby k maturitě -

    ! ! Antoine de Sain-Exupéry

    důležité životopisné údaje:

    -šlechtic, reportér a milovník létání – létal např. s poštou, působil v severní Africe, Jižní Americe, za 2.sv. války válečný pilot, sestřelen nad Středozemním mořem 1944

    ! ! filozofická pohádka Malý princ  - str. 24,25 + internet

    = polemika dvou pohledů na svět – dítě vidí priority jinak než dospělý

    rozbor knihy podle maturitní osnovy:

    1. časoprostor + téma/příběh

    2. postava vypravěče, malého prince, obyvatel jiných planetek

    3. setkání malého prince s liškou – jaké poučení malý princ získal

    4. návrat malého prince (už poučeného),na jeho planetku k růži, kterou miluje = ?

      + pilot – vypravěč (=autor) sice návrat domů, ale nejistota, zda se malý princ dostal na svou planetku, smutek i radost při pohledu na hvězdy

    „Správně vidíme jen srdcem. Co je opravdu důležité, je očím neviditelné.“

     

    Další prózy inspirované osobními zážitky a úvahami/otázkami:

    např. romány Země lidí, Kurýr na jih, Noční let, povídky Válečný zajatec

     

     

    Romain Rolland – Nobelova cena

    novela Petr a Lucie – str. 23 – už známe (tematika 1. sv. války)

    -shakespearovský motiv lásky

    (román Dobrý člověk ještě žije, románová epopej Jan Kryštof, životopisy Beethovena, Michelangela)

     

     

    Henri Barbusse

    román Oheň –str. 23 – už známe, potřebujeme ke srovnání s románem Na západní frontě klid (seznam četby k maturitě)

     

    (Anatol France – Nobelova cena , např.parodie na francouzské dějiny – román Ostrov tučňáků)

     


   • Sovětská meziválečná próza

    Co bychom měli vědět?

    1.historický kontext- základní informace – viz skripta str.54

    = důsledky vítězství bolševiků= komunistů po revoluci r.1917 + v občanské válce a vzniku 1.totalitního režimu

    -totalitní režim = úplná nadvláda nad občany ve jménu ideologie, která je jediným možným výkladem světa, 1 strana, jeden vůdce, 0 občanská a lidská práva, ve jménu ideologie páchány i nejtěžší zločiny, likvidace skutečných i domnělých odpůrců režimu, zinscenované politické procesy, koncentráky(pracovní tábory), propaganda, demagogie atd.

    2.důsledky v literatuře obecně – str. 54 - tematika, autoři režimem uznávaní, protěžovaní x autoři režimem zakázaní, věznění (sovětské gulagy), nucení emigrovat, zakázaná tvorba)ilegální šíření- strojopisné opisy = samizdat = sam sdělaješ)

     

    Maxim Gorkij –str.55 – představitel socialistického realismu a oficiální „král“ sovětské kultury

    Michail Šolochov – str.58 – budeme ho probírat ve 4.roč.

    Alexej Tolstoj – str.58 – neplést se známějším Lvem Nikolajevičem Tolstým = autor ruského realismu 2.pol.19. stol (Vojna a mír, Anna Karenina)

    X

    Boris Pasternak –budeme probírat ve 4.roč.

    Michail Bulgakov –budeme probírat ve 4.roč.

    Vladimir Nabokov – budeme probírat ve 4. Roč.

    (Ivan A.Bunin)

    Isaak Bbel

    Alexandr Solženicyn – seznam četby k maturitě – 4.ročník

     

     


    • Pražská německá literatura - výběr

     Nejznámější autoři:

     Franz Kafka – skripta str.15 – 18

     Jednoznačně nejslavnější, komunistickým režimem potlačován z povědomí lidí, ve školách se o něm neučilo

     Důvodem nejen to, že jeho tvorba byla v rozporu s oficiálními požadavky na literaturu, ale také jeho židovský původ (oficiálně ale komunistická režim nic proti Židům neměl)

     základní životopisné údaje – str.15 + vliv na jeho tvorbu

     obecné rysy Kafkova díla:

     1. absurdní, fantaskní svět, spíš nelogický svět snu

     2. věci nemají logiku, dokonce jí odporují, nerespektuje časovou posloupnost

     3. odcizování člověka, ve většině děl přízrak monstra = byrokracie – proti ní člověk bojuje, ale bezúspěšně

     4. člověk se proviní tím, že dopustí zmechanizování svého života

     5. mnoho hl.postav Kafkových děl nemá příjmení (Josef K. v Procesu, zeměměřič K. v Zámku) = všeobecná platnost zákonitostí Kafkova světa

     6. knihy jsou pesimistické – touha člověka zachránit, ale bezvýchodnost + mnohoznačné, nicméně jeho příběhy zneklidňují, provokují, probouzejí otázky

     -výklad/vysvětlení nikdy není jednoznačné

     nejznámější povídka Proměna – str. 17 – ukázka

     nejznámější román Proces – str.16,17 + ukázka

     další romány: Zámek, Nezvěstný (Amerika)

      

     Egon Ervín Kisch – skripta str.30

     Spisovatel a hlavně novinář  - přezdívka „zuřivý reportér

     Krédo: „být při tom“

     Životopisné údaje +  ukázka z textu na záložce z obalu jedné knihy

     Znalec pražského podsvětí, prostředí šantánů, lokálů, přítel pasáků, prostitutek a drobných zlodějíčků, perfektní znalost různých vrstev češtiny

     asi nejznámější knihy : např. Pražský pitaval, Tržiště senzací, Zuřivý reportér

      

     !  Franz Werfel – seznam četby k maturitě

     židovský původ,

     jednoznačně čtenářsky nejpřístupnější, poutavý vypravěč, světově proslulý jako prozaik a dramatik, velký úspěch měl v USA, dostal i naši státní cenu

     morální ladění románů, často téma skutečné nebo domnělé viny z minulosti, která  se v přítomnosti nečekaně objeví, hl. hrdina touží své provinění odčinit, získat odpuštění

      

     ! povídka Bleděmodré ženské písmo – seznam četby k maturitě ! rozbor na internetu

     hl. hrdina = úspěšný ministerský úředník, politik, manželka z bohaté a vlivné vídeňské rodiny – Leonidas mezi přáními k 50.narozeninám objeví dopis s bleděmodrým ženským písmem, které okamžitě pozná - je to písmo bývalé milenky, on se bojí dopis otevřít… retrospektivně se odvíjí jeho minulost a vše, čím se před 18 lety provinil. Pak návrat do přítomnosti, setkání s Verou, Leonidasovo očekávání i zklamání, Vera je úspěšná, krásná, nechce nic pro sebe, ale azyl pro svého studenta, který je pronásledován fašisty a který by mohl být Leonidasovým synem …

      

     román Sjezd abiturientů (= absolventů gymnázia) - zfilmováno

      soudce dostane k rozhodnutí kriminální případ, jméno obžalovaného je shodné se jménem bývalého spolužáka – soudce tak nucen vzpomínat na svou vinu z dob studií, kdy nadanému, ale chudému spolužákovi v podstatě zničil život = hl.hrdina by rád udělal cokoli, aby vinu odčinil, získal odpuštění

     nejslavnější román Čtyřicet dnů

      –základní téma románu = pokus turecké armády za 1.sv.války vyhladit v rámci zajištění armádního týlu arménský národ (– na základě skutečných událostí)


     • Obraz 1. svět. války v naší meziválečné literatuře

      učebnice V. Prokop - Přehled české literatury 20.století

      str.13 - 15

      Co bychom měli umět?

      1. Jaroslav Hašek

      satirická románová tetralogie Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

      hlavní myšlenka, charakteristika Švejka, vývoj této literární postavy (první podoba - definitivní verze - nový literární typ hrdiny), různé interpretace, zobrazení absurdity, pojem "švejkovina, švejkovat"

      charakteristika ostatních postav - polní kurát Katz, poručík Dub, nadporučík Lukáš apod.

      charakteristika ostatní Haškovy tvorby v souvislosti s jeho životem


      2. legionářská literatura

      obecně pojem legionáři - umět vysvětlit

      Josef Kopta - románová trilogie Třetí rota

      Rudolf Medek - románová pentalogie Anabáze

      František Langer -drama Jízdní hlídka

      =nejznámější díla, jejich námět = str.13,14 + případně internet


      3. díla dalších meziválečných prozaiků a jejich umělecké svědectví o 1.sv.válce

      např. Vl.Vančura - román Pole orná a válečná, J. John - povídky Večery na slamníku, F. Šrámek - povídka Žasnoucí voják, I.Olbracht - Podivné přátelství herce Jesenia     • Základní přehled české meziválečné prózy

      20. léta 20.st. - převaha menších prozaických žánrů, próza utopická, lyrická, reportážní

      30.léta - próza má dominantní postavení - hlavně román společenský, psychologický, román baladický

      pokračují realisté (např. Jirásek)

      a) obraz 1.svět. války -viz předchozí téma - už jsme probrali 

      = legionářská literatura - R.Medek, J.Kopta, F.Langer, J. Kratochvíl

      satira a humor - J.Hašek

      + dalšíautoři, např. Šrámek, Vančura, Olbracht - viz učebnice 

      b) demokratický proud = bratři Čapkové (Karel + Josef), Karel Poláček, Eduard Bass + novinář Ferdinand Peroutka

      c) imaginativní próza = hlavně Vladislav Vančura

      d) próza psychologická = hlavně Jaroslav Havlíček, Egon Hostovský, Jarmila Glazarová

      e) próza společenská a sociálně kritická = Marie Majerová, Marie Pujmanová, Ivan Olbracht (ten má ale velmi zajímavou také prózu psychologickou)

      f) katolicky orientovaná próza = J.Deml, J.Čep a hlavně Jaroslav Durych

      g) próza historická = Jaroslav Durych

      dalším proudem jsou ruralisté nebo vliv expresionismu, existencialismu