Osnova témat

 • Obraz 2.sv.války ve světové literatuře

  přehled autorů + děl s obrazem 2.sv. války - MÁTE ze školy

 • Ruská, resp. sovětská liter. po r. 1945

  2. Ruská, resp. sovětská literatura po r. 1945 – nejzákladnější přehled

  2.výběr z ruské, resp. sovětské literatury – str.54-58:

  Stalinův režim poslal do svých koncentračních táborů = gulagů přes 600 ruských spisovatelů

  X nositelé Nobelovy ceny nebyli v učebnicích ani u nás, o vydávání děl/autorů nerozhodovala kvalita, ale politické přesvědčení a servilnost k režimu

  ! Alexandr Solženicyn – Nobelova cena r.1970, !u tohoto autora důležitý životopis!

  ! novela Jeden den Ivana Děnisoviče =máme v seznamu četby– zaznamenává vlastní věznění autora - viz skripta str.57/58 + ukázka

  rozsáhlý román Souostroví Gulag – dílo dokumentárního charakteru, všestranný rozbor historie vzniku a existence koncentračních táborů SSSR od r. 1918

   

  Boris Pasternak – str.57 -donucen odmítnout Nobelovu cenu

   nejslavnější román (viz film) Doktor Živago

  Vladimir Nabokov – str. -nejslavnější román Lolita

  Autor patří k představitelům postmodernismu, tento směr reprezentuje Umberto Eco ( Ecův román Jméno růže máme v sezamu četby)

   

  Michail Bulgakov – str. 55 – nejslavnější román Mistr a Markétka

  Autor je představitelem magického realismu

   

  Představitelé poezie, režimem odmítaní:

  Vladimir Vysockij – herec + zpěvák vlastních textů

  Bulat Okudžava – básník – zpívaná poezie

  X

  Autoři režimem vydávaní, velebení, nekriticky oceňovaní:

  Maxim Gorkij – oficiální „král“ sovětské kultury – str.55

  Michail Alexandrovič Šolochov – také oficiální autor, Nobelova cena r.1965, knihy nekriticky ceněny

  novela Osud člověka – viz předchozí téma o 2.sv.válce   


  • Sci-fi, fantasy, vize totality - světová liter. po r. 1945

   3. literatura sci-fi, fantasy, vize totality po r. 1945 – str.59-60

    a) sci- fi  = v překladu vědeckofantastická literatura

   – předchůdce v 2.pol.19. stol. - např. ve francouzské liter. -  J. Verne (20 000 mil pod mořem, Ocelové město, Tajuplný ostrov atd.)

   -v naší liter. 2.pol.19.st. počátky – Jakub Arbes – romaneto = (zjednodušeně řečeno) nějaká záhada je vysvětlena logicky, vědecky

    

   tematika sci-fi 2.pol.20.st.

   – vize budoucnosti, technicky dokonalé civilizace, výpravy do vesmíru, střety s jinými vesmírnými civilizacemi, lidé x mimozemšťané apod.

   - žánr dobrodružný, psychologický, utopický

   ! Ray Bradbury – autor USA – překonal pojetí sci-fi jako popularizace techniky, zaměření na psychologii = humanistické hodnoty x totalitní režim technicky vyspělé civilizace v budoucnosti

    = ! román 451 stupňů Fahrenheita = seznam četby

   zjistit z netu obsah, proč název , proč knihy režimu vadily, charakteristika onoho režimu a života lidí, souvislost s Orwellem = vize totality

   próza Marťanská kronika= klasická sci-fi  – dobývání a osidlování Marsu

    

   současníci:

   Isaac Asimov –USA –román Já, robot

    

   Perre Boulle – Francie – román Planeta opic

   Robert Merle – Francie – román Malevil

    

    Arthur C. Clarke – Anglie – román Vesmírná odyssea

   John Wyndham – Anglie – román Den trifidů

   Herbert George Welles – Anglie – román Válka světů

    

   Stanislav Lem – Polsko – román Astronauti


   • Americká literatura po r. 1945

    skripta str. 35 + 48 až 52 + 61

    osnova k výpiskům ( co byste měli vědět):


    1. tematika 2.sv. války - už umíte

    ! W.Styron; ! A Myrer; J.Heller; N. Mailer, E.Hemingway


    2. literární generace beatniků = BEAT GENERATION

    a)vysvětlení označení/názvu

    b)beatnické pojmy, charakteristické znaky, literární souvislosti - str.36

    c) J.Kerouac - román Na cestě ; A.Ginsberg - sbírka Kvílení; Ch.Bukowski - román Hollywood (spisovatel Chinaski - naše populární hudební skupina)

    str. 39  -zajímavosti


    3)str. 50 - ! autor  Ken Kesey - pozor: nepatří k beatnikum

    brilantní satira o dehumanizaci člověka v moderní civilizaci

    ! autor Ken Kesey -  ! román  Vyhoďme ho z kola ven, film M. Formana Přelet nad kukaččím hnízdem

    =maturitní seznam četby

    a)kompozice

    b) časoprostor

    c) vypravěč + jednotlivé postavy a jejich charakteristika

    d) poselství knihy, hlavní myšlenka, varování před čím


    4) sci-fi

    v maturitním seznamu ! Ray Bradbury - viz předchozí téma, (I.Asimov)

    5) významní dramatici: např. Tenessee Williams (zfilmováno Kočka na rozpálené plechové střeše); E.G. O Neill (Smutek sluší Elektře); Arthur Miller (Smrt obchodního cestujícího)


    další autoři z USA liter.:

    Salinger, Irving, Haley a další


    • Další umělec. směry a literární skupiny po r. 1945 ve světové literatuře

     Literární skupiny, umělecké směry (+ další autoři v seznamu četby k maturitě) po r.1945 ve světové literatuře

     Existencialismus – skripta str. 34 –  40.léta 20.st. – především Francie

     Základní myšlenky:

     problém bytí člověka v soudobém světě, problém svobody – život člověka je starost, úzkost, strach, existenční starosti, vyhrocené a mezní životní situace

      

     Albert Camus – např. román Cizinec – str.34

     Jen Paul Sartre – str.35

      

      

     Neorealismus – str. 35 – 40. a 50. léta 20.st. –   Itálie  x snaha zapomenout na kulturu italského fašist.státu

     základní znaky:

     žízeň po realitě a smyslovém požitku, obraz každodenního života prostých lidí, důraz kladen na dokumentárnost a detail, kritičnost, protiklady poválečné Itálie

     film: L. Visconti, V. de Sica

     literatura – A. Moraviaromán Horalka, Římanka - str.35

      

      

     tzv. rozhněvaní mladí muži – 50.léta 20.st. – Anglie

     základní znaky:

     zaměření proti anglickému konzervatismu, společenské hierarchii, konvencím, ostrá sociální kritika, svou nepřizpůsobivostí skupina směřuje proti anglickému pořádku

     ve srovnání s americkými beatniky u nich neexistuje potulný život, drogy, nebo zanedbaný zevnějšek

     většina knih spojena jedním motivem = hl. hrdina, absolvent university, většinou se společností, kterou pobuřuje a odmítá, nakonec splyne

     a dostane se na společenském žebříčku výš díky svazku s dívkou z bohaté vyšší společnosti

     svérázný protest proti kariérismu a pokrytectví se rozplyne

      

     Kingsley Amis – román Šťastný Jim – skripta str.40

     John Braine – román Místo nahoře

      

      

     Beatnici –  viz v moodlu téma americká liter. -  hlavně 50.léta a 60.léta 20.st. – konec 60.let  se hnutí vyčerpalo (pak hippies) – str.36-39 - USA

     základní znaky:

     protest proti tehdejší ameriské společnosti je  převážně negace, nemají nějaký jiný vlastní ideový názor, program

     snaha o to, aby je tehdejší společnost nepohltila, neberou oficiální svět na vědomí, nechtějí se zařadit do společnosti =

     hledání vnitřní svobody, tuláctví, džez, rychlá jízda, drogy, alkohol, rozkoš i uměle vyvolaná , sexuální nevázanost, sklon vyznávat praktiky Dálného východu

     vedlejší produkty: erotická otevřenost, téma nového životního stylu, vulgarismy, útržkovitost dialogu, otevřené výpovědi, bezprostřednost

     Jack Kerouac – román Na cestě –str.38

     Allen Ginsberg - poezie

      tzv. 2.vlna v 80.letech – Charles Bukowski – str.38

      

      

     absurdní drama – 50.léta 20.st. – hlavní představitel je z Francie

     základní znaky:

     jde o životní pocit člověka = bezmocnost, chybí schopnost komunikace, lidský život postrádá smysl, vládne pocit odcizení, absurdita

     v absurdním dramatu je člověk ukázán v situaci úzkosti

     neexistuje souvislý děj, motivace jednání postav, nic nemá logiku, jazyk ztrácí dorozumívací funkci

      

     ! Samuel Beckett –považován za francouzského autora, i když irský původ

     ! drama  Čekání na Godota – str.41 – do osobního seznamu četby moc nedoporučuji – trochu těžší pro analýzu/rozbor uměleckého textu

     (Eugéne Ionesco – drama Plešatá zpěvačka)

     ! náš VÁCLAV HAVEL – v seznamu máme Audienci

      

      

     Magický realismus – 50.léta 20.st. – literatura latinskoamerická + Rusko, Kirgizie, tzn. země se silnou tradicí mytologie a lidové slovesnosti

     základní znak:

     Prolínání magického světa, nadpřirozena, světa snů a fantazie + vyprávění autora, reality skutečné a zdánlivé – je tedy těžké rozlišit co je co, kde je hranice  = čtenářsky náročné

     Gabriel  García Márquez – Kolumbie – román Sto roků samoty  – str. 43

     Michail Bulgakov -  román Mistr a Markétka – str.43

      

      

      

      

     Postmodernismus – od 60.let – hlavně konec 20.st. a poč. 21.st

     základní obecné znaky v literatuře:

     dvojúrovňovost vnímání díla – potěšení pro náročné čtenáře, kniha by měla promlouvat ale i k méně náročnému publiku (v praxi to ale moc nefunguje), sklon k mystifikaci, velké množství interpretací, množství a kombinace různých stylů a žánrových postupů

      

      

     !!! viz str.45 – rozbor knihy Jméno růže - v seznamu četby k maturitě

     = ukázkový román postmodernismu =

     = dobrodružný příběh, detektivní zápletka s hororovými prvky – vraždy mnichů podle Apokalypsy, složitá symbolika – středověk, erotika (první sexuální zkušenost mladého mnicha), promyšlená kompozice, filozofující stati, dlouhé latinské citace (čtenář musí do vysvětlivek)

     + !!!zajímavosti ke knize Jméno růže – str. 45 dole

     ! autor Umbeto Eco – Ital, filozof , univerzitní profesor, vědec – sémiologie = nauka o znacích –životopisné údaje zjisti na internetu –poslední román Nulté čísloJméno růže zfilmováno – celovečerní film s Seanem Connerym = perfektní x  nová „moderní“ verze - seriál dost hrůza

      

      

     Další představitelé postmodernismu:

     Vladimir Nabokov - ruský původ, jinak USA – román Lolita – viz perfektní film – str.56- studie muže, který si sexuálně zahrává s 12 letou dívkou

     ! náš, resp.už léta francouzský autor MILAN KUNDERA – v seznamu máme román Žert

      

      

      

      

      


    • Opakování slohových útvarů k písemné části MZ

     skripta Didaktis, Maturita 2019 -2020 + učebnice Český jazyk v kostce

     str.78 - 82  = kritéria hodnocení

     str. 83 - 87 = vypravování

     1.základní charakteristika útvaru - viz tabulka

     2.ukázky: a) zdařilé práce x b) méně zdařilé práce s komentářem a hodnocením

     3. kompozice

     4. jazykové prostředky

     5. !!! nejčastější chyby ve vypravování = str.87


     str.103 - 106 = článek

     1. základní charakteristika útvaru - viz tabulka

     2.kompozice

     3.jazykové prostředky

     4. !!! nejčastější chyby v článku = str.106


     str.107 = formální dopis - stížnost, motivační dopis, otevřený dopis

     1.základní charakteristika útvaru

     2.specifika stížnosti, motivačního dopisu - viz tabulka

     3. kompozice - viz tabulka

     4. jazykové prostředky - viz tabulka


     učebnice Český jazyk v kostce -str. 198,199 = charakteristika

     1. základní charakteristika útvaru

     2.charakteristika přímá, nepřímá, s prvky popisu

     3. kompozice, osnova

     4. jazykové prostředky (slovník)


     • cvičná slohová práce - vypravování

      skripta Didaktis, Maturita 2019 - 2020

      str. 112 - Kontrolní otázky - pročíst/prostudovat sloh. útvar vypravování

      str. 113 - zadání 1   nebo   str. 115 - zadání 1 

      vyberte si jedno z výše uvedených zadání a práci napište podle požadovaných kritérií

      čitelně ručně + minimální rozsah 250 slov = 1. požadavek, aby byla práce vůbec hodnocena

      osnova se nehodnotí, ale je opravdu doporučována - alespoň minimální, tedy: čím začnu, co bude v úvodu, jak budu pokračovat a rozvíjet příběh, čím/jak zápletka vyvrcholí a v závěru rozuzlení, jak to celé dopadne

      používejte Pravidla českého pravopisu = jediná povolená pomůcka u MZ a snažte se eliminovat co nejvíce chyb (v kritériu pravopis za 10chyb = 0 bodů)

      na základě dohody v online hodině dne 20.11. 2020 a avizované prezenční výuce maturantů od 25.11.2020 = termín odevzdání práce ve škole v pátek 27.11. 2020

      • Naše liter. po r. 1945 - historický kontex

       Naše literatura po r. 1945 – literárně historický přehled (viz také časová osa v sešitech):

        

       1.Literatura v letech 1945 – 1968:

       doba těsně po válce, tj. po r. 45, z hlediska literárního ještě normální, ještě navazuje na literární pluralitu meziválečnou

       !!!  ZLOMOVÝ mezník = komunistický převrat v únoru 1948

       = začátek komunistické totality !!!

        

        

       a)od nástupu komunistů k moci roku 1948 + 50. léta 20.století

        =

       - politické čistky, likvidace inteligence

       -(25.10.1948) Zákon o táborech nucené práce – umožnil bez soudního řízení kohokoli poslat do komunistických lágrů

       - zinscenované procesy hlavně v 50.letech – lživá obvinění – např. lyrik J. Kostohryz doživotí, dramatik V. Renč 25 let těžkého žaláře ( asi 56 spisovatelů a intelektuálů dlouholetá věznění), mnozí v žalářích zemřeli (výslechy, bití – prof. J. Koutný, V. Sís), mnoho zemřelo na následky věznění (J. Zahradníček)

       - popraven literární kritik, historik a esejista Záviš Kalandra r. 1950 (proces s Miladou Horákovou)

       - zákazy v oblasti tisku (např. zakázány Lidové noviny, Listy a další týdeníky a časopisy, samozřejmě hlavně moderní západoevropské a americké literatury, z knihoven odstraněna díla mnoha spisovatelů, vadil např. K. Čapek, legionáři, J. Orten, F. Kafka, J. Foglar, surrealisté, katolíci, K. May i    J.F.Cooper … organizovány svozy, tzn. hromadné svážení knih k likvidaci (pálení nebo ničení ve sběrnách starého papíru)

       - vlna emigrace = z důvodů politických, ale také rasových (komunistický antisemitismus) – např. Pavel Tigrid, Egon Hostovský, Jan Čep…

        

       !!!

       - literatura  se stala obrazem politické situace = r.1949 nařízena tvorba v duch socialistického realismu + dogmatické přejímání všeho ze SSSR, tedy samozřejmě i bezduché kulturní politiky, všechno, co nesplňovalo přísná kritéria bylo prohlášeno za buržoazní, nebezpečný, škodlivý přežitek

       !!!

       - literatura ideologicky nenávistná  - plno frází, výhrůžek, oslavných agitek, budovatelských románů

        !!! schematismus, bezduchost

        

        

        b) konec 50. let  – svobodnější atmosféra (důsledek určitých změn v SSSR v souvislosti s „odhalením“ kultu osobnosti Stalina)

       II. sjezd spisovatelů – vystoupení Fr. Hrubína J. Seiferta = kritika schematismu, požadavek osobní svobody umělce

       -vydávání překladů děl ze světové literatury   +  naše produkce, např. Škvoreckého Zbabělci (nebo román J. Valenty Jdi za zeleným světlem)

       -nová kulturní periodika, např. Literární noviny, brněnský Host do domu, časopis Světová literatura

        

        

       c) doba uvolnění v 60. letech 20. stol.

       !!! pozor =  doba uvolnění jen do jisté míry, jen v jistých věcech a oborech, stále nad vším dohlíží všemocná Státní bezpečnost (resp. StB), reformní komunismus jako možná alternativa či perspektiva byla iluze – stále existují autoři, kteří jsou „nebezpeční“, nicméně existují snahy o rehabilitace osobností nebo snahy o svobodu vydávání literatury

        

        

        konec 60. let (1967) – IV. sjezd spisovatelů – vystoupil např. V Havel, M. Kundera, L. Vaculík

       roztržka mezi mnohými spisovateli a vedením strany, nespokojenost s vedením strany ortodoxními marxisty

        

        

        tzv. Pražské jaro 1968 – srpen 68

       !!! červen 1968 – vydáno Dva tisíce slov, autor Ludvík Vaculík  = ostrá kritika dosavadního komunistického systému  (– podepsali intelektuálové i dělníci a zemědělci)

       X

       !!! 21.srpen 1968 vpád vojsk Varšavské smlouvy = konec obrodného procesu, konec pokusu o demokratizaci a humanizaci režimu

       od r.1969 doba tzv. normalizace = dalších 20 let nesvobody i v oblasti kulturní

        

       Situace po srpnu 1968:

       vše zaměřeno proti jakémukoli reformnímu úsilí – modlou komunistů text Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ = začíná proces NORMALIZACE = 20 let nesvobody politické kulturní apod.

       důsledky normalizace:

       1. obnovena cenzura, programy všech nakladatelství tvrdě hlídány a straníky schvalovány, skoro vše ze 60. let bylo odsouzeno jako kontrarevoluční atd.

       2. likvidace všech nekomunistických periodik

       3. zákaz publikovat – r.1970 vydán 1.seznam zakázaných autorů a knih, seznam se neustále rozšiřoval, zahrnoval samozřejmě i filmovou, divadelní a další uměleckou produkci – obecně se tomuto seznamu říkalo „INDEX“ – rčení „být na indexu“ = být zakázaný  + „trezorové filmy“ = zakázané filmy, nesměly se nikde promítat (vyřazeno asi 1 000 000 svazků a asi 130 filmů)

       4. další vlna emigrace (celkově do zahraničí „odešlo“ asi 150 000 lidí) = exilová literatura

       5. neemigrující, ale komunistům nevyhovující autoři jsou v jakési ilegalitě = samizdatová literatura

       = ilegální/režimem zakázaná literatura, tajně přepisovaná na psacích strojích a ilegálně šířená

       VIZ – SKRIPTA - TABULKA

       = naučit se samostatný list = tabulky členění literatury, přehled exilových a samizdatových edicí, časopisy

        

        


       • Česká próza s tematikou 2.sv. války - základní přehled

        TOHLE TÉMA JSME PROBRALI VE ŠKOLE - sešit, zápisky v září

        Česká próza po r. 1945 – tematika 2. sv. války základní přehled

        1.vlna – beletrie i dokument, faktografičnost, reportážní prvky, snaha informovat o událostech v širších souvislostech, zejména ukázat hrdinství našich lidí

        Jan Drda – soubor povídek Němá barikáda (povídky Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Němá barikáda)

                        - jinotajná pohádková hra Hrátky s čertem (napsaná už za okupace) – kombinace několika motivů, vtipné glosy, živé dialogy

        Jiří Marek – Muži jdou v tmě (5 parašutistů se probíjí z fašistického obklíčení)

        Marie Pujmanová – román Život proti smrti (3. díl trilogie Lidé na křižovatce) pozor - SCHEMATISMUS!!! –znaky schematismu jsme v září vysvětlovali

        další autoři, např. tematika vězení

        Julius Fučík -  Reportáž psaná na oprátce (vězněn na Pankráci) – tzv. motáková literatura,

                                 ! úplné a kritické vydání až r. 1995!

        Jiří Weil – román Život s hvězdou  - o židovském úředníčkovi-pracuje na hřbitově nezajímavý, bázlivý, čeká na předvolání do transportu, v závěru čin osobní vzpoury

         

         

        2.vlna – konec 50. a 60.léta – větší míra psychologie, člověk ve vztahu k době, událostem, lidem…

        Tematika židovská, koncentráky/vězení, odboj, partyzáni, totální nasazení, poslední dny války, květnové povstání, naši letci v RAF (beletrie i paměti)

         

        Arnošt Lustignovela ! Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou – seznam četba k maturitě

                                    novela Dita Saxová

                                    soubor povídek Démanty noci

        Ladislav Fuks – román !  Pan Theodor Mundstock

                                  + román Spalovač mrtvol ; (povídky Mí černovlasí bratři - 5gymnazistů, z toho 3 Židi)

        Jan Otčenášek – novela Romeo, Julie a tma ( příběh studenta Pavla a židovské dívky Ester těsně po atentátu na Heydricha); román Kulhavý Orfeus (=ilegální odbojová organizace)

        Ladislav Mňačko = „československý spisovatel“ – román Smrt si říká Engelchen (partyzáni způsobí

                                                                                                vypálení vesnice Ploština-skutečná událost, autor + jeho tvorby za minulého režimu zakázaná)

        Norbert Frýd – román Krabice živých (koncentrák Gigling –stavba továrny na zbraně)

        Karel Ptáčník – román Ročník jedenadvacet (totální nasazení v Reichu, láska Honzy a německé dívky zfilmováno)

        Filip Jánský – román Nebeští jezdci (naši letci v RAF, posádka bombardéru - bojové akce i osobní život, stejnojmenný film)

        Miroslav Vild – vzpomínková próza Osud byl mým přítelem

        Ota Pavel – soubor povídek ! Smrt krásných srnců

        Josef Škvorecký –  román  ! Zbabělci

        Bohumil Hrabalnovela  ! Ostře sledované vlaky

                                        román ! Obsluhoval jsem anglického krále - samizdat

        Vladimír Körnernovela ! Zánik samoty Berhof

                                         novela Adelheid, Krev zmizelého, Pramen života

         

        Edvard Valenta –  román Jdi za zeleným světlem ( příběh intelektuála, bojácného introverta, který se proměňuje v mravně silnou osobnost, zelené světlo = naděje, která i v trýznivých podmínkách pomůže člověku nerezignovat)

         

                 • České divadlo po r.1945 - základní přehled

         Drama, resp. české divadlo – základní informace o vývoji po r.1945

         skripta str.78 – 81 + pro opakování předchozího vývoje str.77 -78

          

         Situace po válce:

         a)částečně to, co bylo napsáno za okupace- proto jinotajné hry

          Jan Drda – Hrátky s čertem (= divácky nejpřitažlivější)

         b)po nástupu komunistů k moci – budovatelská tematika = schematismus!!!

         např. Vašek Káňa  „slavná hra“ Parta brusiče Karhana (prostředí továrny, soutěžení prac.skupin…)

          

         Doba uvolnění v 60.letech:

         -zvláštní jev = klasická divadla nedovedla oslovit diváky + zájem o studiové scény hlavně v Praze,   Liberci, Brně

         = nový fenomén - vznik tzv. divadel malých forem

         + posun od schematičnosti, opět psychologie postav – časté je téma samoty a izolovanosti člověka

          

         -další novinka = absurdní drama

         -hlavní autorská osobnost = !!! Václav Havel  - skripta str.80,81 + internet + ukázky z filmů a jeho her

         seznam četby k maturitě – Havlova hra !!! Audience

          

          

          Divadlo Na zábradlí

          novinka:  antidivadelně pojaté pořady z povídek, písniček a komentářů –např. Ivan Vyskočil  (formuloval také umělecký profil divadla Reduta)

          

          

         divadlo Semafor – název je zkratkové slovo z označení Sedm Malých Forem (= hudební komedie, jazzové koncerty, filmové produkce, poezie, pantomima, loutky a výtvarné umění) – v Semaforu dominovala autorská tvorba, spojení textu hudby, pohybu, kontakt s publikem ( tzn. návaznost na meziválečné Osvobozené divadlo)

         zakládající autorská dvojice Jiří Suchy + Jiří Šlitr

         druhá autorská dvojice Jiří Grossmann + Miloslav Šimek

         po tragickém úmrtí Jiřího Šlitra (1969) a také Jiřího Grossmanna (1971) působí v divadle další osobnosti, např. Petr Nárožný, Miroslav Horníček, Josef Dvořák (ze zpěváků např.Matuška, Pilarová, ostatní byste už vůbec neznali)

         nejvýznamnější inscenace - např. Zuzana je sama doma, Návštěvní den I.-III., Kytice

          

          

         !!! Divadlo Járy Cimrmana – maturitní seznam četby

         legendární divadelní soubor díky inteligentní mystifikaci, založen r.1967

         Autorská dvojice Zdeněk Svěrák (1936) + Ladislav Smoljak (1931 -     )

         nejslavnější hry:

         Akt (1967), Vyšetřování ztráty třídní knihy (1967), Hospoda na mýtince (1969), Vražda v salonním kupé (1970), Dlouhý, široký a krátkozraký (1974), Dobytí severního pólu (1985), Švestka (1997)

         úspěšné scénáře k filmům:

         Kulový blesk (1978), Vrchní, prchni (1980), Jára Cimrman, ležící, spící (1983), Rozpuštěný a vypuštěný (1984), Nejistá sezóna (1978)

         Z. Svěrák také scénář k filmům např. Obecná škola, Jízda, Kolja, Po strništi bos

         typické „znaky“:

         1. dokonalá mystifikace, fiktivní pseudověda, genialita Cimrmana

         2. hra s nesmyslem, recese, parodování, improvizace, inteligentní humor

         3. všední, obyčejné skutečnosti řešeny jako jevy zásadní, absurdita = určitá intelektuální náročnost

         4. civilní způsob herectví, záměrně jako neprofesionální, přednášky na jevišti

          

          

         Brno – divadlo Husa na provázku (1967), později název Divadlo na provázku

         osobnosti autorské i herecké: Bolek Polívka, Miroslav Donutil, Jiří Pecha, Iva Bittová, zakázaný autor Milan Uhde, který píše pod pseudonymem

          

          

         Ha-Divadlo = hanácké divadlo v Prostějově, pak v Brně umělecká osobnost Arnošt Goldflam

          

          

         Studio Y

         soubor vznikl v Liberci 1963, od konce 70.let (r.1978) působí v Praze

         režisér a dramatik Jan Schmid – inspirace ve složitých osudech našich osobností

         herci Kaiser, Lábus, Dejdar, Synková, Kretschmerová, Eben atd.– viz Wikipedie

          

         Sklep

         osobnosti: Milan Šteindler, David Vávra, Tomáš Hanák

         vznik na konci 70.let, se 4 dalšími soubory se stal fenoménem v 80.a 90.letech- souhrnné označení těchto souborů Pražská pětka – její působení se přeneslo i do filmu

         -co byste mohli znát - Kopytem sem, kopytem tam (V. Chytilová), Vrať se do hrobu (M. Steindler)

          

         Činoherní studio v Ústí nad Labem – dramatik Karel Steigerwald (téma kariérismu, prospěchářství, falešné vlastenectví)

          

         Praha -  Činoherní klub – popularita výběrem her + popularita herců (např. Abrhám, Šafránková, Kodet, Landovský, Galatíková atd.– viz Wikipedie

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         v disidentském prostředí za normalizace vzniklo tzv. bytové divadlo – Vlasta Chramostová

         soukromé inscenace u Havlových na chalupě na Hrádečku

         v exilu / samizdatu vycházejí hry V. Havla, Pavla Kohouta, M. Kundery, Josefa Topola, Ivana Klímy, Milana Uhdeho apod.

         jiní autoři – doma vydávaní – např.na minulosti ukazují problémy současnosti – např. Jiří Šotola, Oldřich Daněk, Daniela Fišerová

         vzrůstá vliv Československé televize – množství seriálů různé úrovně

         nejúspěšnější tvůrce Jaroslav Dietl – např. obsahově celkem normální seriál Nemocnice na kraji města, ale taky diváky oblbující Plechová kavalerie (o kombajnistech) nebo Žena za pultem nebo Okres na severu (hl. postava tajemník - straník, klaďák)

          

          


         • Václav Havel

          Václav Havel      1936  –  (18. 12.) 2011

          světově proslulý dramatik  - s divadlem přišel do kontaktu už po základní vojenské službě jako jevištní technik v Divadle ABC a od r. 1960 v Divadle Na zábradlí v oblasti režisérské a dramaturgické, až v době uvolnění mohl studovat a r.1967 ukončil Divadelní fakultu AMU (=DAMU)

          po r. 1968 přišly normalizační zákazy – samozřejmě postihly i Havla – proto byl v 70. letech nucen se živit jako pomocný dělník v trutnovském pivovaře, blízko Trutnova chalupa Havlových Hrádeček

           odpůrce totalitního komunistického režimu – disident – celý dospělý život komunistickým režimem pronásledován, několikrát vězněn, nejdéle v období říjen 1979 – březen 1983

           hlavní iniciátor hnutí za lidská práva Charta 77

          vůdčí osobnost po 17. listopadu 1989 – v čele OF

          1989 – 1992  poslední československý prezident

          od  1. ledna 1993 první český prezident = do  r. 2003 = zvolen 2x po sobě

           

          Havlovy hry – základní znaky:

          -řadí se do kategorie absurdních dramat (obrovský rozmach tohoto typu v liter. po 2.sv.v – Beckett, Ionesco)

          -specifikum tzv. východoevropské linie abs.dramatu = komunistický režim natolik změnil přirozené lidské vztahy, že absurdní divadlo se stalo spíš věrným zrcadlem absurdního systému – absurdita se stala realitou

          - Havlovy hry inspirovány triviálními každodenními situacemi :

          1. lidský život je podřízen zjednodušenému a odlidšťujícímu schématu

          2. člověk ztratil jistoty, v životě se mu cosi hroutí

          3. ne náhodou jsou některé postavy ukázány v až trapné přihlouplosti a omezenosti

          4. konverzace se skládá z prachobyčejných banalit, hovory/situace se točí v kruhu

          5. důležitým charakteristickým znakem her/života v totalitním režimu je jazyk – jakožto základní prostředek lidského dorozumění a mezilidské komunikace – jazyk je deformován, lidé nemluví přirozeně, hrozná a hrůzná je jejich slovní zásoba, přes obrovské množství frází se nejsou schopni domluvit = řeč je obrazem odcizení a odlidštění společnosti, řeč se přizpůsobuje politickému profilu „hrdiny“

           

           

          Dramatické dílo – výběr:

           

          prvotina Zahradní slavnost  (r.1963)

          = vynikající karikatura byrokratické společnosti, kde se pomocí nesmyslů hovoří o nesmyslech, je využíváno stupidních frází, sloganů, přísloví, schází věcný obsah sdělení, hlavní hrdina si osvojí jazyk komunist. funkcionářů tak dokonale, že je přetrumfne a je jmenován do vysokých stranických funkcí

           

          Vyrozumění (1965)

          -„nová řeč“ má důležitou funkci: složitý a neživotný jazyk - zde nazývaný „ptydepe“- slouží jako nástroj mocenského boje o pozice, je varovnou metaforou marxistické ideologie

           

          !  Audience (1976)

          -jedna z nejúspěšnějších Havlových her

          -jednoaktovka

          -hl. hrdina zakázaný spisovatel Vaněk, pracuje v pivovaru jako dělník

          -jeho nadřízený sládek ho pro StB sleduje, není ale schopný požadované zprávy formulovat a tvořit

          -pozve si Vaňka k „audienci“, aby mu navrhnul, že jako spisovatel umí psát a aby zprávy na sebe pro estébáky mu(sládkovi) napsal

          další hry- např. Žebrácká opera (1975), Vernisáž (1976, Largo desolato (1984), Asanace (1989)

          poslední hra + stejnojmenný film, sám autor ho také režíroval (jeho splněný sen) Odcházení (2007) – autobiografické rysy, zkušenost z vysoké politiky (po roce 2003, kdy přestal být prezidentem ČR)

           

           

           


          • Naše liter. po r.1948 - základní přehled vývoje do r.1968

           Základní přehled vývoje české literatury po r.1948

           50. léta 20. století = budování totalitního komunistického režimu u nás (doba stalinismu)

           -politické čistky a likvidace inteligence

           - zinscenované procesy a popravy, věznění, lágry =  doživotí např. lyrik Josef Kostohryz; odsouzen do lágru např. Karel Pecka, Jiří Stránský; úmrtí na následky věznění Jan Zahradníček (56 českých spisovatelů a intelektuálů bylo zatčeno a uvězněno na dlouhá léta); poprava literárního kritika, historika a esejisty Záviše Kalandry

           -cenzura!!!

           -zákazy v oblasti tisku

           -např. zákaz vydávání moderní západoevropské a americké literatury ( umělecké, pro děti i odborné – zakázán dokonce K.May nebo J.F.Cooper)

           -odstraňování děl předních autorů z knihoven, výuky -  organizování „svozů“ knih určených k likvidaci, jejich pálení nebo svoz do starého papíru ( viz téma Hrabalovy prózy Příliš hlučná samoty), likvidace desítek celých knihoven (např. likvidace knihovny theologické fakulty v Olomouci) = do socialistického realismu se nehodil např. Karel Čapek, Jiří Orten, Franz Kafka, Jaroslav Foglar a spousta dalších

           -emigrace z důvodů politických a také rasových (komunistický antisemitismus) – např. Pavel Tigrid, Egon Hostovský a další

           -dogmatické přejímání sovětské kulturní politiky = výsledkem je u nás literatura ideologicky nenávistná, bezduchá, plná frází, estetika a umělecká hodnota nulová

            

            v 50.letech – v próze hlavně budovatelské romány, v poezii oslavné agitky, v dramatu tzv. výrobní drama

           = schematismus v tematice + v literárních postavách, tj. rozkolísaný intelektuál, špión, kulak, továrník x komunista, dělník, funkcionář jsou samozřejmě kladní a super; obraz znárodňování, kolektivizace, plnění plánu, třídního boje, sabotáží atd.

            – např. Václav Řezáč - romány Nástup, Bitva (osídlování pohraničí a vývoj ke komunistickému převratu v únoru 1948); A. Zápotocký  - romány  Rudá záře nad Kladnem, Vstanou noví bojovníci (zkušenosti dělnického a komunistického politika); Jan Otčenášek – román Občan Brych (rozhodování váhajícího intelektuála, zda přijmout poúnorový režim)

           - v 50. a 60. letech také román historický

           = kromě obrazu dělnického hnutí (což je dost hrůza) také umělecky cenné romány a románové cykly =   

           např. Václav Kaplický – Kladivo na čarodějnice (zinscenované inkviziční procesy ve velkých Losinách)

           Jiří Šotola – Tovaryšstvo Ježíšovo (rekatolizace v 17.stol, působení jezuitů)

           píše se o Přemyslovcích, Lucemburcích, husitech, rudolfinské Praze, významných osobnostech – romány od J.Loukotkové, M.V.Kratochvíla, F.Kožíka, O.Daňka a dalších (= viz přehled, který již v souvislosti s V.Körnerem máte)

           + rozvoj psychologické prózy – pozornost věnována vnitřnímu životu člověka = díla s válečnými tématy (= viz zápisky, které máte), romány s autobiografickými prvky, romány o významných osobnostech

            

           60. léta – doba pomalého uvolňování, obrodný proces a Pražské jaro r. 68

           -sice znatelné projevy svobody (hlavně film, případně hudba), ale stále vládne jedna strana

           -rehabilitace politické   =  přezkoumávání obžalob z 50. let - mnozí jsou zproštěni obžalob a vykonstruovaných obvinění (např. básník J. Zahradníček)

           -literatura ale stále svobodná není – nesměly např. vyjít Čapkovy Hovory s T. G. M. nebo esej Proč nejsem komunistou (její zkrácenou verzi jsme ve 3. ročníku četli)

           -v 68 na chvíli zrušena cenzura

           -u mnohých autorů stejně vyšlo jen něco

           -konec 60. let signalizoval obecnou nespokojenost s vedením strany ortodoxními marxisty

           =červen 1967 IV. sjezd spisovatelů – vystoupil na něm např. M. Kundera, V. Havel nebo L. Vaculík

           -r. 68 – A. Dubček v čele strany, prezidentem L. Svoboda – euforii a naději vystřídala ostrá kritika systému = slavné provolání všem občanům země Dva tisíce slov z června r. 68, autor L. Vaculík

           21. 8. 68 = vpád vojsk Varšavské smlouvy = v podstatě se vracíme do situace po r. 48

           Od r. 1969 doba normalizace

           Charta 77 – toto prohlášení reagovalo na to, že se režim na mezinárodní scéně zavázal respektovat Listinu základních lidských práv a svobod, ale ve skutečnosti nic z toho nedodržuje, dokonce ani vlastní zákony.

           Mluvčí a signatáři Charty (také tzv. chartisté) byli stíháni, vězněni, perzekuce se dotkla samozřejmě celých rodin – Václav Havel, filozof Jan Patočka, bývalý ministr školství a zahraničí Jiří Hájek byli prvními mluvčími.

           Důsledky normalizace

           -opět tvrdá cenzura (kdo smí psát, co smí psát, jak má psát, co smí vyjít atd. =  KSČ mluví do všeho a rozhoduje)

           -zákaz činnosti a publikování - už r. 1970 první seznam zakázaných autorů a knih = index (to bylo obecné označení, „jsem na indexu“ = jsem zakázán) – Kundera, Havel, Tigrid, Vaculík, Lustig, Škvorecký, Kohout, Mňačko a další

           -údajně šlo o milion svazků vyřazených z knihovních fondů + 130 filmů se změnilo na „trezorové“

           -postupné odchody/útěky do emigrace – např. P. Kohout, Kundera, Škvorecký, Lustig, Z. Salivarová – po sovětské invazi a  „dočasnému“  působení sovětských vojsk pro  „naši ochranu“ odešlo do emigrace asi 150 000 Čechů a Slováků

           - vznik exilových nakladatelství v zahraničí

           - doma = někteří neemigrující, ale zakázaní  (úplně nebo částečně) přešli do literární ilegality

           samizdatová literatura 

           specifický proud = underground (literatura, ale především hudba)

            

           Pozor: a) členění na „3 kategorie“ je jen pomocné pro vaši lepší orientaci, nevypovídá nic o kvalitě!

                       b) špatná literatura vznikala i v exilu

                       c) kategorie oficiální = vydávaná literatura je hodně široká (tzn. od autorů – funkcionářů a autorů politicky zprofanovanýchk vynikajícím autorům, kteří shodou okolností vydáváni mohli být (nějak nebo něco)

            

            

            

            

            


           • Naši autoři za totality s omezeními vydávaní - nejzákladnější přehled

            Autoři – prozaici za minulého režimu vydávaní, někteří s omezeními – NAPŘ.:

             

            (Jan Drda – např. soubor povídek Němá barikáda (několik zfilmováno – třeba Vyšší princip)

                            pohádky – drama Hrátky s čertem nebo Dalskabáty, hříšná ves, aneb Zapomenutý čert)

             

             

            !!! Ladislav Fuks – próza s tematikou 2. sv. války

            - lidé psychicky narušení, židovská problematika = str.50 + 51

            Pan Theodor Mundstock

            Spalovač mrtvol

             

             

            !!! Ota Pavel – a) próza vzpomínková + s tematikou 2. sv. války - !!! str.51

             = Smrt krásných srnců

                Jak jsem potkal ryby

             

                                    b)próza se sportovní tematikou – nejen sláva, ale i zákulisí sportu, osudy sportovců, nadějnou kariéru ukončil úraz nebo nemoc

            = např. Pohádka o Raškovi,

                          Dukla mezi mrakodrapy

                          Syn celerového krále

             

             

            !!! Bohumil Hrabal – tzv. próza pábitelská neboli hrabalovská  - !!! str.52 + 53

            a)definice této specifické prózy

             = umět vysvětlit pojem pábení, pábitelé (povídka Pábitelé), jejich charakteristické znaky, perlička na dně (povídka Perlička na dně) + charakteristické prostředky jazykové, stylistické + autocenzura

            b) seznam četby : Ostře sledované vlaky (oficiálně + Menzelův film = Oskar),  Obsluhoval jsem anglického krále (= samizdat)

            díky Menzelovým filmům Postřižiny, Slavnosti sněženek, Příliš hlučná samota, trezorový film Skřivánci na niti, výbor povídek Automat svět, Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Harlekýnovy milióny atd.

             

             

            !!! Petr Šabach  –  také tzv. hrabalovská próza + výrazná autobiografičnost, tematika společenská, politická  - str.58 + internet

                                  publikoval časopisecky již v 70. letech, ale velká popularita až po r. 89 – viz úspěšné filmy

            Pelíšky, Pupendo, Šakalí léta, Občanský průkaz

            V seznamu četby soubory povídek:    Jak potopit Austrálii

                                                                               Hovno hoří

             

             

             

            próza historická :

            různorodost témat i zpracování /pohledů do minulosti

            !!! na minulosti připomínána/řešena současnost

             

            !!! Vladimír Körner – str. 55

            a) téma raného středověku – např. Údolí včel

                                            

            b) konec renesance a humanismu – např. Lékař umírajícího času

                                           

             c) druhá světová válka a doba těsně po ní – Zánik samoty Berhof (seznam četby)

             Adelheid, Krev zmizelého, Pramen života

             

             

            2.informace pro doplnění :

            Václav Kaplický – např. román Kladivo na čarodějnice (stejnojmenný film) zinscenované procesy s „čarodějnicemi“ ve Velkých Losinách (podle skutečné události)

            Jiří Šotola – např. román Tovaryšstvo Ježíšovo – doba rekatolizace, praktiky potlačování , zhoubnost fanatismu, tlak mocenských institucí, cynismus mocných

            Vladimír Neff (otec spisovatele a novináře Ondřeje Neffa)

            např. nejznámější pentalogie Sňatky z rozumu (=1.díl, stejnojmenný TV seriál) –na osudech dvou měšťanských rodin obraz společenského vývoje u nás od konce národního obrození do konce 2.svět. války

            Miloš Václav Kratochvíl – problematika výjimečných osobností , jejich vztahu k dobové realitě

            např. Mistr Jan, Život Jana Ámose, Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech

            Jarmila Loukotková – výjimeční jedinci v antice a ve středověku

            např. román Spartakus, román Navzdory básník zpívá (o F. Villonovi)

            František Kožík – hlavně životopisné romány

            např. román Kronika života a vlády Karla IV., román Miláček národa (o Tylovi), román Největší z pierotů

            František Kubka, Ludmila Vaňková, Jiří Marek, Oldřich Daněk, Josef Toman a další

             

             

            próza s tematikou soudobého člověka (resp. v realitě hlavně 70. a 80. let)

            Vladimír Páral - obraz člověka zdegenerovaného stereotypem (život se stává nudným, citově vyprahlý)

            nejznámější a kvalitní romány ze 60. a 70. let - např. Soukromá vichřice, Katapult, Milenci a vrazi, Mladý muž a bílá velryba ( všechno také filmové adaptace)

            v 80.letech jeho romány s prvky sci-fi –parodie na konzumní způsob života

            Josef Nesvadba – hlavní představitel sci-fi literatury u nás

             

            Radek John – hlavně novinář ( kdysi super, pak šel do politiky a …)

                                 -reportážní román Memento = vůbec 1.text v komunistickém režimu o drogách

                                 prvotina pro mládež Džínový svět

            scénáře k filmům Bony a klid nebo film Proč (podle skutečné události=řádění „fanoušků“ Sparty ve vlaku – znásilnění, vyhození průvodčí, vandalismus)

            (Karel Misař – román Pasťák  = sugestivní a neidealizovaný obraz prostředí nápravného zařízení pro mladistvé, promarněné lidské osudy)

             

            zájem o lékařské prostředí

            Valja Stýblová – např. román Skalpel, prosím (taky stejnojmenný film), Až bude padat hvězda

             

             

            venkovská próza – hlavně v 70.letech , čtenářsky oblíbená tematika, kvalita různá, zfilmovaná a dávaná v TV, obraz vesnice a jejích proměn

            např. Jan Kozák, Jan Kostrhun

             

             


            • Naši autoři postižení zákazy komunistického režimu - základní přehled

             Autoři prózy, kteří byli postiženi publikačními zákazy:

              

             Ladislav Mňačko –    známe  román Smrt si říká Engelchen (kritický obraz činnosti partyzánů, podle skutečné události – vypálení vesnice Ploštiny v dubnu 45)

                                                 nebo novela Jak chutná moc (zákulisí života komunistických funkcionářů)

              

             !!! Arnošt Lustig  - info máte = částečně sešit + učebnice str.59

             !!! Josef Škvorecký – sešit + str.65-66

             !!! Milan Kundera –  str.67-69

             !!! Ludvík Vaculík – politická aktivita r. 67, 68  = publikační zákaz na 20 let

                                         -   text Dva tisíce slov   -  získal si tímto textem značnou popularitu = odmítnutí „vedoucí úlohy komunistické strany+ výzva k samostatné aktivitě

              - v době normalizace zakladatelem samizdatové edice Petlice

                                                                        po r.89 se dál vyjadřoval k politické situaci

              tvorba :

               např. román Morčata

              skoro orwelovský příběh o tom, kam až klesne člověk pod tlakem                                                               absurdního okolí (bankovního úředníka fascinují zvířátka a chce zjistit, jak budou reagovat v různých situacích, experimenty jsou vlastně pouhé mučení, paralelní je život tohoto úředníka, např.v bance, kde pracuje, vládne atmosféra strachu a absurdity) + vztah úředníka a morčete je totožný se vztahem úředníky a společenského systému

                                       

              román Český snář jeden rok ve Vaculíkově životě (leden1979 až únor 1980) + osudy spisovatelových přátel v disentu

                                        

             román Jak se dělá chlapec (1993) – provokativní, otevřená výpověď šedesátiletého muže

                                      !!! fejetony  (můžeme hovořit o trojici Neruda – Čapek – Vaculík) –kritické postoje, svoje pocity, vztek, lítost souvislosti lidského osudu a stavu světa

              

              

             !!! Pavel Kohoutbásník, prozaik, dramatik, překladatel, scénárista

                                        v 50. letech svazácká práce, dokonce jakýsi mluvčí tehdejší mládeže (Kohout na rozdíl od jiných své mládí netají)

                                        v době normalizace nepohodlná osoba

                                        od r. 68 na seznamu zakázaných autorů

                                        byl u vzniku Charty 77

                                       byl mu dovolen roční pobyt v Rakousku a zakázán návrat zpět + zbaven st. občanství

             tvorba:

             a)např. román Katyně 

             - 15leté nadané dívce je zakázáno studium, zoufalé matce nabídnou  „speciální obor humanitního směru s maturitou“, tedy studium na kata= popravčí

             román je satirou na všemocnou StB + obraz lidské krutosti a hlouposti

             memoárový román Kde je zakopán pes

             dvě linie - situace v létě 1978, kdy anonymní vyděrač chce po autorovi milion korun + retrospektiva do doby, která tomu předcházela = kniha je zdroj informací o disidentském životě za normalizace

                           b) např. drama Ubohý vrah, drama Pat aneb Hra králů

              

              

              

             Pavel Tigrid – novinář, esejista, autor rozhlasových her, celoživotní exulant

                                         zakladatel kulturně politického čtvrtletníku Svědectví = nejproslulejší exilové periodikum – vycházelo v Paříži, k nám pašováno

              

              

              

             Artur G. London –publicista a spisovatel, aktivní bojovník proti fašismu (Španělsko, koncentrák Buchenwald), manželka Francouzska, přesto r.48 přesídlil do ČSR = náměstek ministra zahr.věcí,

             r.1951 zatčen- zinscenovaný proces se skupinou v čele s Rudolfem Slánským –London dostal doživotí

             román Doznání (1969) – atmosféra té doby, zatýkání, strach, fyzické a psychické mučení, manipulace s výpověďmi, proces, tresty

              

              

             Vladimír Škutina – humorista, novinář, autor TV seriálů, legendární vězeň prezidenta A. Novotného

             -poč. 60. let – vězení za údajnou urážku prezidenta A. Novotného ( Škutina měl o něm říct, že je vůl)

             V letech 69 -74 vězněn za televizní vysílání v srpnu 68z toho 20 měsíců v samovazbě

             Od r. 1970 ho zaměstnali jen jako kameníka v Příbrami, 1978 emigroval do Švýcarska

             proslavil se  pořadem Co tomu říkáte, pane Werichu – pravidelně reagovali na aktuální události

             + autobiografickým svědectvím (přeloženo do mnoha jazyků, u nás šířeno a čteno tajně) Prezidentův vězeň (1969) a Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů (1979)

              

              

             Karel Pecka

             životní tragédie předurčila tematiku jeho próz = dokumentární obraz lidského utrpení utrpení v uranových dolech

             r.49 byl zatčen, odsouzen na 11let za velezradu – napsal totiž pro podnikový časopis negativní recenze na sovětský film

             -uranové doly v Jáchymově a u Příbrami

             - v 60.letech psal, ale po 68 zase zákaz, živil se jako dělník

             román Motáky nezvěstnému  - osobní vězeňská zkušenost z lágrů v 50.letech

              

              

              

             Eva Kantůrková – prozaička, novinářka, postižena normalizačními zákazy

                                            -časté téma: ponižování lidské důstojnosti, psychický nátlak a manipulace s lidmi, kteří se nemohou bránit

             reportážní próza Přítelkyně z domu smutku = autorčin roční pobyt ve vazební věznici v Ruzyni kvůli své knize vydané v zahraničí + v souvislosti se zadrženým francouzským kamionem, který vezl do prahy české knihy vydané na Západě

              

             Miroslav Švandrlík 

             román Černí baroni aneb válčili jsme za Čepičky

             = nejslavnější humoristický román o absurditě v socialistické armádě, konkrétně u PTP

             za normalizace samozřejmě zakázán, ale koloval mezi lidmi a dnes zná (díky filmové adaptaci) tuto legendární satiru každý