Osnova témat

 • Úvod

  Automation_11x

  Mechatronika a automatizace, 4. ročník, třída 4.A

  školní rok 2020 - 21

  učitelé: Mgr. Jan Kuchařík

  Ing. Martin Nermut

  Studijní materiály umístěné v tomto kurzu prosím dále nesdílejte, jsou určeny pouze studentům Průmyslovky Třebešín
  Žáci jsou povinni mít a používat v hodinách pracovní sešit, psací / rýsovací / kreslicí potřeby
  a další pomůcky dle instrukcí učitele.
  Předmětový e-kurz je nedílnou součástí výuky. Žáci jsou povinni průběžně pracovat s aktivitami obsaženými v e-kurzu. Plnění úkolů a aktivit e_kurzu v daných termínech je hodnoceno v rámci klasifikace.

  Rámcová škála hodnocení pro klasifikaci:

  zn. 1 : 100 - 92%, zn. 2 : 80 - 91%, zn. 3 : 60 - 79%, zn. 4 : 40 - 59%, zn. 5 : 39 - 0 % 

  V případě distanční výuky je tento e-kurz základní povinnou platformou pro vzdělávání v předmětu MEA. • T01 - ZÁKLADNÍ POJMY


  Automation_6x
  • Význam  průmyslové automatizace (PA)
  • Příklady uplatnění PA
  • Základní principy PA

 • T02 - STLAČENÝ VZDUCH A JEHO VYUŽITÍ - OPAKOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ UČIVA


  IMG_02_MEA3_comp_air_min
  • Vlastnosti stlačeného vzduchu
  • Jednotky tlaku a jejich technické využití a přepočty
  • Základy pneumatických obvodů
  • Normalizované označování pneu komponent a prvků

 • T03 - PNEUTRAINER - SYSTÉM PRO ZAPOJOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ AUTOMATIZAČNÍCH OBVODŮ


  IMG_Pneutrain_01

  • Komponenty
  • Obvody a zapojení
  • Zadání, návody • T04 - AUTOSIM - NÁSTROJ PRO SIMULACI AUTOMATIZAČNÍCH ÚLOH

  Automation_8
  • Návody
  • Příklady
  • Zadání
  • Podpora

 • T05 - ELEKTŘINA, JEJÍ VELIČINY A APLIKACE


  electr_01
  • Opakování
  • Základní veličiny, jednotky, symboly
  • Důležité komponenty - význam, funkce, uplatnění
  • Zapojování el. obvodů


 • Téma 6