Osnova témat

 • úvod do měření ploch - planimetrie

  Tato úloha je poměrně náročná, proto se její přípravou budeme zaobírat 2 x 2 hodiny, nejdříve si připravíte teoretickou část, kde vynecháme jisté úkony a celé si to budeme snažit zjednodušit v rámci možností a dosažení přesných výsledků při měření ve škole se speciálním měřícím přístrojem, který máte schematicky nakreslen ve skriptech  - Ing. Veselý ( jak již jste zvyklí) 

  zaměřte se na :

  1)  vytvoření tabulky bez čísel, ale se správně vyplněným a pochopeným záhlavím tabulky - počet sloupců a řádků dodržte jako ve skriptech

  2) hlavním úkolem je pochopit, co je to vlastně plocha daná výrobcem a co je to převodové číslo planimetru - to vám dá asi nejvíc zabrat, ale věřím, že na to přijdete

  3)opět se setkáte s výpočtem odchylky měření - můžete si to odzkoušet na konkrétních číslech v tabulce

  • viskozita

   měření viskozity kapalných látek - skripta stránka 45-49

   podrobný způsob vyhotovení s návodem jsem vám napsal do dcv.