Osnova témat

 • sdružené průměty

  na straně 240 - povinné učebnice - Technické zobrazování - Ing. Švercl -

  vypracujte do předepsaných sešitů A4 úlohu číslo 6

  pracujte pečlivě, používejte barevné tužky a před odesláním si zkontrolujte, zda-li bude odeslaný úkol čitelný - v opačném případě vracím zpět k dopracování, termín odevzdání však zůstane stejný

  mějte se zdravě a pevné nervy :)

  Zdeněk Hašek

 • vzájemná poloha přímek

  látku najdete na straně 241 v učenici od Ing. Švercla ( jak již jste zvyklí)

   - po prostudování si do školního sešitu udělejte poznámky a do téhož sešitu vypracujte úlohu číslo 3 ze strany 242, poté zašlete již známou cestou

  znovu připomínám, že sešit BUDE součástí hodnocení po příchodu do školy - dodržujte značení hodin a pište datum - ať je to vše OK, termíny nejsou v žádném případě šibeniční, tak si dávejte záležet, ať se na sebe nemusíme mračit - víte co mám na mysli...