Osnova témat

 • úvod

  Tento kurz slouží účastníkům jako studijní podpora předmětu Anj.

  • TOPIC_01_Module 1_maturita solutions

  • TOPIC_02_Bridge magazine_October_part 1

  • TOPIC_03_Module 1_Maturita Solutions_1E

  • topic_04_a draft test_test nanečisto_ Module 1 + Bridge October page 8-9

  • TOPIC_05_online test_Module1 + Bridge October

  • TOPIC_06_Bridge_November

  • TOPIC_07_Module 2_Past Simple

  • TOPIC_08_Module 2_2E_Surf´s Up

  • TOPIC_09_Module 3_3D_Articles + A Draft test + Final Test

  • topic 10_Module 4 Lights, Camera, Action

  • Téma 13

   • Téma 14

    • Téma 15