Osnova témat

 • Otočná kladka

   Otočná kladka se má vyrábět v počtu 100 000 ks/rok. Nosnost kladky je 3000 kg

  1.      Vymodelujte součásti v SolidWorks.

  2.      Vytvořte výkresovou dokumentaci se všemi náležitostmi.

  3.      Stanovte technologie výroby pro dané součásti a jejich materiál.

  4.      Vymodelujte nenormalizované  polotovary.

  5.      Přemodelujte součásti dle technologií.

  6.      Vytvořte konečnou výkresovou dokumentaci výrobku a nenormalozovaných polotovarů.

  7.      Vytvořte technologickou dokumentaci.