Osnova témat

 • PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU 3D A CNC


  Předmět PRO - 3. ročník - zaměření 3D projektování a CNC technologie - obor Strojírenství

  Podmínky práce v předmětu PRO3 :

  - pravidelný přístup do kurzu, účast ve výuce

  - účast na sdílených aktivitách

  - odevzdávání zadaných prací v termínech

  pro_img_crs_2

  Učitel: Martin Nermut - nermut@trebesin.cz

  Školní rok: 2020 - 21

  V kurzu najdete

  • studijní materiály
  • odkazy na související webové a další zdroje
  • rozhraní pro zadání / odevzdávání úkolů

  Rámcová kriteria hodnocení - klasifikace prací:

  st. 1 - 100 - 92%
  st. 2 - 80 - 91%

  st. 3 - 60 - 79%

  st. 4 - 40 - 59%

  st. 5 - 39 - 0 % • Technologičnost konstrukce

 • Technické materiály

 • PRO_03 - OTOČNÁ KLADKA

   Otočná kladka se má vyrábět v počtu 100 000 ks/rok. Nosnost kladky je 3000 kg

  1.      Vymodelujte součásti v SolidWorks.

  2.      Vytvořte výkresovou dokumentaci se všemi náležitostmi.

  3.      Stanovte technologie výroby pro dané součásti a jejich materiál.

  4.      Vymodelujte nenormalizované  polotovary.

  5.      Přemodelujte součásti dle technologií.

  6.      Vytvořte konečnou výkresovou dokumentaci výrobku a nenormalozovaných polotovarů.

  7.      Vytvořte technologickou dokumentaci.


 • DDU - DISTANČNÍ DOMÁCÍ ÚLOHY


  pro_img_crs_3 Součástí hodnocení odevzdaných CAD modelů a výkresů je:

  - plné určení skic
  - názvy souborů nesmí obsahovat diakritiku (háčky, čárky)
  - správné umístění počátků souř. systému
  - fixování klíčového dílu sestavy k počátku souř. systému
  - uvedení popisu (Description) při uložení dílu/sestavy
  - přehledné, úplné a správné kótování, šrafování
  - srozumitelné používání a značení řezů a detailů
  - zakreslení potřebných značek (drsnost povrchu, tolerance atd.)
    a poznámek

  Během řešení úkolů je v případě potřeby možné se na učitele obrátit kvůli průběžné konzultaci problematiky.
  Kontakt pro sjednání termínu konzultace: nermut@trebesin.cz

 • TP - ZÁKLADY TÝMOVÉ PRÁCE V KONSTRUKCI A PROJEKCI


  T_1
  • struktura týmové práce
  • nástroje, postupy, metody
  • ukládání dat