Osnova témat

 • měření viskozity

  měření viskozity

  do protokolu napište do úvodní části:

  - co je to viskozita, jaké druhy viskozity známe, na jakých přístrojích viskozitu měříme ( stačí vyjmenovat - ukážeme si je ve škole) - žádné grafy, vzorce, jednotky - pouze strohý text

   popsat již konkrétně měření na Englerově viskozimetru :

   - nakreslit schéma Englerova přístroje - str.47, obr. 39 a popsat hlavní části

   -připravit si tabulku na cejchování viskozimetru - tab. 11, str.47 -opět si vysvětlíme a ukážeme přímo ve škole na přístroji

  - napsat stručný postup měření svými slovy a připravit tabulku č.12, str. 48

  - připravit tabulku číslo 13, str. 48 a stručně popsat postup ( uveden nad tabulkou)

  -nic dalšího již nedělejte, bude to předmětem vlastního měření ve škole

  -takto připravený protokol mně odešlete do termínu, který je uveden dále

  -šetřete papírem, ale zase ne tak, abych to nepřečetl