Osnova témat

 • Úvod

  3D modelování s podporou CAD/CGI systému DS SolidWorks logo 2012c4d_logo

  Zájmový kroužek pro studenty průmyslovky Třebešín

  Engine-2-stroke

  Dvoudobý spalovací motor pro minibike © 2012 Tomáš Lešták

  Perspektivně uvažující technik dnešní doby musí být schopen využívat výkonu a výhod 3D systémů. Práce na pozicích konstruktérů, technologů a projektantů takové dovednosti vyžaduje. 

  ----------------------------------------------------------

  Virtuální prototyp - digitální 3D model produktu je v technické sféře uzlovým bodem mnoha procesů. CAD systémy v propojení s dalšími CAx aplikacemi mají všestranné využití ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví, architektuře a řadě dalších odvětví lidské činnosti. Dřívější způsoby přípravy technických podkladů (ruční kreslení na rýsovacích prknech apod.) patří definitivně do historie. Překlad zkratky CAD - Computer Aided Design jako počítačem podporovaný návrh dobře vystihuje podstatu práce s aplikacemi tohoto druhu. 3D systém je výkonným a přesným pomocníkem pracovníka, sám od sebe ale nic nevymyslí. 
  Ačkoli se v praxi používají CAD systémy různých dodavatelů, jejich funkce a uplatnění vychází ze shodných základních principů.

  Schůzky kroužku se konají vždy ve čtvrtek od 15 do cca 16:45 v učebně CNC2. Standardní program je složen ze dvou částí:
  1. Modelování společných úlohy dle zadání a výkladu (značeno PV)
  2. Volné modelování dle dalších podkladů, které jsou k dispozici a dle vlastní inspirace -  konzultace s lektorem (značeno NP)  

  Lektoři: Mgr. David Frýbert /frybert@trebesin.cz/  Ing. Martin Nermut /nermut@trebesin.cz/

  Hlavní okruhy činnosti zájmového kroužku:

  • tvořivé využívání 3D systému pro virtuální prototyping
  • motivace pro vlastní 3D modelářské aktivity
  • seznámení s využitím 3D CAD modelů v praxi
  • rozvíjení konstruktivního technického myšlení
  • základní kroky přípravy technické dokumentace
  • zapojení jednotlivců do tvůrčí práce v týmu s podporou PDM systému
  • radost a poučení z průběhu a výsledků vlastní práce


  Zdrojem tematických obrázků v tomto kurzu jsou autorské 3D modely studentů naší školy - finalistů interní soutěže SPŠ DesignStar a maturantů z oboru Technické lyceum.

  Line_red

  Na setkání kroužku si účastníci nosí vlastní čisté papíry (blok A4), kvalitní měkkou tužku a gumu. I v digitální éře jde o nezastupitelné pomůcky designera, které šetří čas a umožnují rychlé a srozumitelné vyjádření myšlenky či nápadu.

  Line_2-red

  Pro práci kroužku jsou v učebně k dispozici počítače s licencí SolidWorks 2015-16 Edu a Cinema 4D připojené ke školní síti a Internetu. Účastníci mohou používat i vlastní notebooky (se studentskou licencí SWx). Soukromé počítače však nelze v učebně připojit ke školní síti.

  Postup pro stažení a následnou instalaci studentských verzí SolidWorks a Cinema4D najdete ve studijních činnostech tohoto tématu (viz níže).

   

 • C4D01_CINEMA 4D - ÚVOD

  c4d_layout
  • základní rozhraní a nastavení prostředí C4D
  • primitivní objekty
  • správce objektů a nastevení, práce se scénou
 • SW_1

  Čím začneme

  Prvních několik hodin je věnováno intenzivnímu zaškolení do ovládání aplikace a vysvětlení principů technické práce ve 3D. 

  T1-jehlove_lozisko

  Jehlové ložisko © 2012 Alfred Ducháč

  Objemové modelování

  Juniors

  • Pokyny ke stažení a instalaci SWx Student Design Kit
   na domácích počítačích
  • Seznámení s prostředím aplikace, typy souborů, jednotky
  • Použití šablon
  • 2D - skica - vazba - kóta (plná definice skic)
  • Souřadné systémy
  • Parametrie
  • 3D - prvky
  • Vztah skica - prvek, úpravy - adaptivita
  • Materiál modelu, fyzikální vlastnosti - analýza, měření v modelu
  • Referenční geometrie
  • Průběžné modelování jednoduchých strojních součástí
   - rozvíjení práce v režimu skici a prvku

  Seniors

  • Průběžné modelování strojních součástí
   - rozvíjení práce v režimu skici a prvku s důrazem na orientaci v prostoru
  • Využívání referenční geometrie
  • Pokročilejší práce s prvky (tažení, šablonování, průvodce dírami, geometrické pole)
  • Pokročilejší práce s materiálem modelu (vlastní materiál)
  • Nastavení zobrazení - uživatelské pohledy (řezy atd.)
  • Řízení parametrů rovnicemi a konstrukční tabulkou
  • Vykreslování modelů v grafickém režimu (render)  Příklady pro Juniors jsou v materiálech tématu značeny J_PV a J_NP.

  Příklady pro Seniors jsou v materiálech tématu značeny S_PV a S_NP.

  Line-red-03

 • C4D02_CINEMA 4D - jedeme dál

  c4d_materialy

  PRÁCE S VÝBĚRY, OSOVÝ SYSTÉM, KLÁVESOVÉ ZKRATKY, KUSTOMIZACE - NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ

 • C4D_03 - KŘIVKY A GENERÁTORY

  krivky
  • PRÁCE S KŘIVKOU - DEFINICE
  • 2D/3D KŘIVKY - ROZDÍL, VYUŽITÍ
  • GENERÁTORY

   

 • Aktuální téma

  C4D_04 - modelování - křivky/generátory

  • komplexní zpracování modelu
  • využití primitivních křivek a generátorů
  • práce s video-tutoriálem
  • sestavení komplexní scény