U_3 sestava

V tématu Sdílení souborů / složka Úkoly najdete soubor U3.zip, který obsahuje díly a výkres mlýnku na maso.

Vytvořte v SolidWorks sestavu, ve které budou všechny díly vůči sobě logicky zavazbené. Sestavu uložte pod názvem souboru U3_vášlogin.sldasm , např. - vzor: U3_novotny114.sldasm a odevzdejte zde v rozhraní úkolu.

POZOR - soubor sestavy (*.sldasm) je nutné odevzdat včetně všech souborů dílů (*.sldprt), které jsou v sestavě použity. Soubory lze odevzdat jednotlivě nebo v lepším případě v ZIP souboru.