Sestava svěráku

Pro tuto úlohu slouží jako pomůcka reálný svěrák zapůjčený z dílen školy. Cílem úlohy je vytvořit 3D model sestavy svěráku v systému SolidWorks. Sestava (*.sldasm) bude vytvořena z několika dílů (*.sldprt), jejichž rozměry získáte pomocí zapůjčených základních měřidel - posuvné měřítko a rádiusové měrky. Některé rozměry tvarů na svěráku není možné pomocí těchto měřidel získat, proto není cílem vytvořit naprosto přesný model ve 3D, ale co nejvíce se v rámci možností přiblížit realitě.

3D model svěráku bude následně sloužit pro výukové účely v systému HSMWorks a každý žák bude v tomto systému pracovat s vlastní vytvořenou sestavou svěráku.

Práce odevzdávejte průběžně zde v rozhraní úkolu.