Cv04 - grafy v MS Excel

Vytvoření grafu - sloupcový, spojnicový, prstencový, výsečový, koláčový, plošný a kombinovaný

Vypracovaný úkol vložte do moodle ke kontrole:

Cv04_jmeno_projmeni_trida