Zadání cvičení - OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Dobrý den. Vaším úkolem je prostudovat přiložené materiály Obnovitelné a neobnovitelné zdroje. 

Z prezentace vyberte jeden obnovitelný a jeden neobnovitelný zdroj. Vybraný zdroj popište: jak pracuje, v čem spočívá jeho obnovitelnost a neobnovitelnost, zvažte, zda je možné jej nalézt - kde/ využít - jak atd. v naší republice

Text pište přímo zde v moodle. Minimální počet slov je 100, maximální 200.

Poslední den odevzdání je  26.3.2020